12 februari 2018 van 09:15 tot 10:45

12 februari 09:15 - 10:45

Bijeenkomst Special Interest Group Community Service Learning

Op 12 februari organiseert een groep enthousiaste docenten van Community Engagement samen met het Centre for Academic Teaching een Special Interest Group bijeenkomst over community service learning. De Universiteit Utrecht wil studenten stimuleren om meer maatschappelijk actief te zijn en ze daar vervolgens ook voor waarderen. De bijeenkomst is bedoeld voor docenten en medewerkers die dit thema omarmen en in hun onderwijs bezig zijn om community service learning een rol te geven en die met elkaar kennis en ervaring willen uitwisselen.

Het eerste deel van de bijeenkomst zal gevuld worden door korte pitches. Hier hoor je meer over het Community Engagement project en ben je ook welkom om zelf je verhaal te doen! Wat doe jij op het gebied van community service learning, community engagement, maatschappelijke betrokkenheid? Welke tip wil je delen met de andere aanwezigen en welke vraag heb je aan de anderen? In het tweede deel van de bijeenkomst is er de gelegenheid om uitgebreid met elkaar in gesprek te gaan over thema's waarover jullie willen doorpraten. De bijeenkomst is ook open voor geïnteresseerde docenten die nog geen ervaring met community service learning hebben.

Community Engagement is een door het Utrecht Stimuleringsfonds Onderzoek gefinancierd project waarin Jeroen Vermeulen en Peter Linde werken aan het ontwikkelen van praktijken van ‘community service en engagement’ in het academisch onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Samen met docenten van het department Bestuurs & Organisatiewetenschappen (USBO), University College Utrecht, Onderwijskunde en Geowetenschappen en maatschappelijke partners zoals Wijk & Co en het Social Enterprise Lab werken studenten aan lokale vraagstukken. Het project zet vooral in op participatief actie-onderzoek. Eén van de ambities van het USO-project is om al gedurende de looptijd van het project kennis te delen over de opgedane ervaringen.

 

Begindatum en -tijd
12 februari 2018 09:15
Einddatum en -tijd
12 februari 2018 10:45