26 november 2019 van 16:00 tot 17:30

Bijeenkomst SIG Honours Teaching

Op dinsdag 26 november 2019 staat er weer een bijeenkomst van de SIG Honours Teaching gepland! Deze bijeenkomst gaat over het onderwerp 'student-led courses', modules waarbij honours studenten hun eigen onderwijs ontwerpen en de regie nemen in hun leerproces. Wat gebeurt er als je studenten een semester lang volledig vrij laat om als docent op te treden? Hoe garandeer je acadmische kwaliteit zonder hun enthousiasme te beteugelen? 

Dr. Chiara Robbiano, honours directeur bij University College Utrecht, zal haar gedachten en best practices delen over studentgestuurde honours werkgroepen. Honours studenten TJ Querio en Gideon Frey zullen hun ervaringen vanuit het perspectief van de student delen. 

Meld je nu aan

Als SIG Honours Teaching organiseren we informele bijeenkomsten waar docenten bij elkaar komen om over honours onderwijs te discussiëren. We willen, zoals in ons honoursonderwijs, facultaire grenzen overschrijden. Ons doel: voorbeelden van uitmuntende onderwijsideeën uitwisselen, bediscussiëren wat honours onderwijs voor ons precies inhoudt, en in het algemeen, universiteitsbreed een betrokken honoursgemeenschap opbouwen. 

Begindatum en -tijd
26 november 2019 16:00
Einddatum en -tijd
26 november 2019 17:30