24 september 2019 van 16:00 tot 17:30

Bijeenkomst SIG Honours Teaching

Het nieuwe collegejaar is begonnen en dus is het tijd voor de volgende bijeenkomst van de SIG Honours Teaching. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 24 september, 16.00 – 17.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de selectie van honours studenten. Ada Kool, medeweker onderwijsontwikkeling bij Onderwijsadvies & Training, zal haar onderzoek op dit gebied presenteren. Ada heeft meegewerkt aan het Sirius project, waarvan de focus lag op de persoonlijke kwaliteiten van studenten in relatie tot hun academische prestaties, en over de effecten van honours onderwijs. Ook zullen twee studenten van het Humanities Honours Programme hun visie op dit thema geven.

We zien je graag op 24 september! Meld je nu aan.

Over de SIG Honours Teaching

Als SIG Honours Teaching organiseren we informele bijeenkomsten waar docenten bij elkaar komen om over honours onderwijs te discussiëren. We willen, zoals in ons honoursonderwijs, facultaire grenzen overschrijden. Ons doel: voorbeelden van uitmuntende onderwijsideeën uitwisselen, bediscussiëren wat honours onderwijs voor ons precies inhoudt, en in het algemeen, universiteitsbreed een betrokken honoursgemeenschap opbouwen. Trekkers van deze SIG zijn João Trabucho Alexandre en Martine Veldhuizen

Begindatum en -tijd
24 september 2019 16:00
Einddatum en -tijd
24 september 2019 17:30