21 februari 2019 van 16:00 tot 17:30

Bijeenkomst 'De Bedoeling' van universitair onderwijs

Studenten aan het werk

Demonstraties namens #WOinActie, discussies over safe spaces, groeiende stress en burn-out klachten onder studenten, consumentisme en competitie. Deze geluiden dagen uit om in bredere zin na te denken over de vraag wat goed en betekenisvol academisch onderwijs is en wat de rol van de universiteit zou moeten zijn.

In het huidige universitaire onderwijs lijken twee belangrijke punten op de achtergrond te raken: ten eerste is er behoefte aan aandacht voor academisch onderwijs en een academische gemeenschap die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en vorming van jonge mensen, waarbij er voldoende tijd en ruimte mag en moet zijn voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten en voor reflectie op ambitie en capaciteiten. Dit impliceert dat goed universitair opleiden zich ook durft te richten op de zoektocht van studenten naar een ‘goed’ en ‘gelukt, waardevol leven’. Ten tweede is er behoefte aan verruiming van het idee over het nut en de betekenis van de universiteit voor de samenleving. Het onderwijs zou moeten gaan over het cultiveren van een houding van verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid voor duurzaam samenleven, om daar vanuit bij te dragen aan de oplossingen voor grote vraagstukken van deze tijd. De universiteit leert studenten niet alleen wetenschappelijk en methodisch te denken, maar ook om zich steeds te blijven verwonderen, nieuwsgierig te blijven en in staat te zijn kritische vragen te (blijven) stellen. De universiteit zou, zoals filosoof Wil Derkse ooit schreef, naast een plek met een inspirerende inhoudelijke focus, ook een plek moeten zijn waar ruimte is voor ‘zinvolle nutteloosheid’.

Over vraagstukken over de bedoeling van de universiteit gaan we graag met u in gesprek, zonder dat dit direct tot concrete actiepunten hoeft te leiden. 

Spreker: prof. dr. Wim Kremer (inleiding), verder een open gesprek geleid door OKER – een groep jonge academici die graag de dialoog over de rol en bedoeling van de universiteit levend wil houden. De jonge groep academici ‘OKER’ bestaat uit Marij Swinkels, Lubberta de Jong, Mare van Hooijdonk, Renee van de Wetering (student) en Siebren Teule (student). 

Deze bijeenkomst wordt gefaciliteerd door het Centre for Academic Teaching.

Begindatum en -tijd
21 februari 2019 16:00
Einddatum en -tijd
21 februari 2019 17:30