29 januari 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie Ankie Hazen

Betere kwaliteit en veiligheid medicatie door integreren apotheker-farmacotherapeut in huisartsenpraktijk

Medicijnen kunnen bijwerkingen, ongewenste effecten en zelfs schade veroorzaken, die in ernstige gevallen leiden tot ziekenhuisopnames. Hoewel een deel van deze ongewenste effecten is te voorkomen, komen ze nog te veel voor. De verwachting is bovendien dat de vergrijzing tot een toename van problemen zal zorgen, omdat ouderen vaak meerdere aandoeningen hebben en daardoor meer verschillende medicijnen gebruiken. Ankie Hazen evalueerde daarom een nieuwe zorgverlener: de apotheker-farmacotherapeut.

De apotheker-farmacotherapeut is een aanvulling op de apotheker en verleent geïntegreerde farmaceutische zorg in de huisartsenpraktijk. Hij of zij heeft een spreekuur voor patiënten waarvoor een risico op medicijnproblemen bestaat, voert medicatiebeoordelingen uit en is verantwoordelijk voor het farmaceutisch kwaliteitsbeleid in de huisartsenpraktijk. De apotheker-farmacotherapeut is daarmee een aanvulling op de apotheker, die de medicijnen verstrekt.

Uit dit onderzoek van Hazen blijkt onder meer dat een apotheker-farmacotherapeut in de huisartsenpraktijk het risico op medicatie-gerelateerde ziekenhuisopnames verlaagt bij 65-plussers die dagelijks vijf of meer geneesmiddelen gebruiken. Ook in het algemeen verbetert de kwaliteit van farmacotherapie in de huisartspraktijk, doordat hij of zij problemen met medicatie signaleert en oplost. De door Hazen ontwikkelde postacademische opleiding voor de apotheker-farmacotherapeut droeg hier aan bij.

Begindatum en -tijd
29 januari 2018 14:30
Einddatum en -tijd
29 januari 2018 15:30
Promovendus
A.C.M. (Ankie) Hazen
Proefschrift
Non-dispensing clinical pharmacists in general practice: training, implementation and clinical effects
Promotor(es)
prof.dr. M.L. Bouvyprof.dr. N.J. de Witprof.dr. A. de Bont
Co-promotor(es)
dr. D.L.M. Zwart