25 mei 2018 van 14:30 tot 15:30

Beter beeld van persoonlijkheidsontwikkeling door andermans oordeel

Om persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen nog beter in beeld te krijgen moeten niet alleen zijzelf hierover bevraagd worden, maar dienen ook hun ouders, broers en zussen en vrienden hun oordeel te geven. De oordelen van ouders en vrienden over de persoonlijkheid van 12- en 17-jarige adolescenten blijken namelijk unieke voorspellende waarde te hebben voor belangrijke ontwikkelingsuitkomsten op 29-jarige leeftijd, zoals het bereikte onderwijsniveau.

Dit geldt met name voor persoonlijkheidstrekken die goed zichtbaar zijn in het gedrag of trekken die voor de meeste mensen wenselijk zijn, zoals nauwkeurigheid, en in mindere mate voor persoonlijkheidstrekken die minder goed van buitenaf zichtbaar zijn, zoals neuroticisme (emotionele stabiliteit).

Tot nu toe richtte wetenschappelijk onderzoek zich voornamelijk op zelfrapportages van persoonlijkheid. In haar promotieonderzoek heeft Ziyan Luan daarnaast ook oordelen van nabije anderen over de persoonlijkheid van adolescenten meegenomen. Ze onderzocht of adolescenten en nabije anderen dezelfde veranderingen in persoonlijkheid waarnamen gedurende de adolescentie. Dit bleek maar ten dele het geval. Ouders bleken bijvoorbeeld positievere persoonlijkheidsveranderingen waar te nemen bij hun kinderen dan adolescenten zelf. 

Verder bleek de overeenstemming tussen adolescent en zijn of haar ouders in persoonlijkheidsoordelen in beperkte mate voorspellend voor ontwikkelingsuitkomsten in de jaren daarna. Met name voor meisjes voorspelde overeenstemming in persoonlijkheidsoordelen met de ouders een toename in zelfwaardering. Voor internaliserende problemen (angstige, depressieve gevoelens en teruggetrokkenheid) bleek overeenstemming in persoonlijkheid tussen de adolescent en ouders, broers en zussen daarentegen geen rol te spelen. 

Geconcludeerd kan worden dat onderzoeken met verschillende informanten cruciaal zijn voor een beter begrip van persoonlijkheidsontwikkeling ,en de relatie tussen persoonlijkheid en ontwikkelingsuitkomsten.

Begindatum en -tijd
25 mei 2018 14:30
Einddatum en -tijd
25 mei 2018 15:30
Promovendus
Ziyan Luan
Proefschrift
Closer to the Core: A Multi-Informant Longitudinal Perspective on Personality
Promotor(es)
Prof.dr. Marcel van Aken
Co-promotor(es)
Dr. Roos HuttemanDr. Astrid Poorthuis