Bestuur en beleid voor professionals (=vol)

tot

Deze executive master is ontwikkeld voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers in het publieke domein, die nauw betrokken zijn bij maatschappelijke veranderingen en bestuurlijke processen. Welke taken horen in een dynamische samenleving bij de overheid? Hoe kunnen overheid, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken? Hoe organiseren en sturen publieke organisaties?

Dit soort vragen staat in deze opleiding centraal. Kennis van bestuur en beleid laat je reflecteren op gebeurtenissen in de maatschappij, in jouw organisatie en op jouw eigen handelen.

Doelgroep

De master is ontwikkeld voor (senior)beleidsmedewerkers, adviseurs en ervaren leidinggevenden (bestuurders, directeuren en managers). De praktijk wijst uit dat de master goed aansluit bij professionals die:

  • Bestuurlijk of beleidsmatig werken in een organisatie met een publieke functie.
  • Zich bewust zijn van veranderingen die zich in de samenleving en eigen organisatie voordoen.
  • De zin en betekenis van deze veranderingen willen begrijpen en in perspectief plaatsen om op deze ontwikkelingen beter te kunnen inspelen.

Meer weten?

Meer informatie over dit masterprogramma vind je op onze website

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd