28 oktober 2015 van 14:30 tot 15:15

Beroepskracht en groepssamenstelling bepalend voor effect voor- en vroegschoolse educatie

Het handelen van de beroepskracht en de samenstelling van de groep zijn bepalend voor het effect van voor- en vroegschoolse educatie op de ontwikkeling van deelnemende kinderen. Dat schrijft Annika de Haan in haar proefschrift.

Kinderen in groepen waar de beroepskracht relatief veel ontwikkelingsstimulerende activiteiten aanbiedt en begeleidt, laten een snellere  ontwikkeling zien dan kinderen in groepen waar de beroepskracht minder van dit soort activiteiten aanbiedt. 

Deelnemende kinderen, vooral in de kleutergroepen, ontwikkelen zich ook sneller in gemengde groepen dan in niet-gemengde groepen. Het positieve effect van gemengde groepen lijkt vooral te verlopen via interactie met groepsgenootjes. De belangrijkste aanbeveling om te komen tot een betere kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie is continue professionalisering van beroepskrachten, bijvoorbeeld door middel van coaching.

Begindatum en -tijd
28 oktober 2015 14:30
Einddatum en -tijd
28 oktober 2015 15:15
Promovendus
Annika de Haan
Proefschrift
Effecten van voor- en vroegschoolse educatie in gemengde groepen
Promotor(es)
Prof. dr. P.P.M. LesemanProf. dr. E.P.J.M. Elbers