9 december 2014 van 12:45 tot 14:00

Behandeling van mastitis met antibiotica bij melkvee

Mastitis is een ontsteking van de uier, meestal veroorzaakt door een bacterie. Mastitis kan zichtbaar (klinische mastitis) en onzichtbaar verlopen (subklinische mastitis) en wordt meestal behandeld met antibiotica. Na de standaard behandeling volgens de bijsluiter wordt het soms noodzakelijk geacht de behandeling te herhalen, leidend tot verlengde behandelingen. Jantijn Swinkels onderzocht of deze verlengde behandeling economisch, bacteriologisch en klinisch beter is dan een standaard behandeling. Ook keek hij naar de sociale invloeden op melkveehouders ten aanzien van de duur van de behandeling van klinische mastitis.

De economische uitkomst van een verlengde behandeling van subklinische mastitis is afhankelijk van het bedrijf, de koe en de bacterie. Een achtdaagse behandeling van subklinische mastitis tijdens de periode dat een koe melk geeft is financieel alleen aantrekkelijk voor zeer waardevolle koeien en op bedrijven waar de kans op overdracht van ziekteverwekkers hoog is. In laatstgenoemde situatie is het belangrijk om het preventief management te verbeteren.

Uit twee veldstudies bleek dat bacteriologische genezing na een verlengde lactatiebehandeling (vijf dagen) van klinische mastitis niet beter was dan na een standaard behandeling (anderhalve dag), tenzij de mastitis veroorzaakt wordt door een streptococ, met name de bacterie Streptococcus uberis. Na een verlengde behandeling verdwenen de zichtbare symptomen schijnbaar sneller, maar was er geen feitelijk verschil in de snelheid van klinische herstel.

Uit interviews bleek dat veehouders geloven dat als mastitis niet ‘grondig’ (verlengd) behandeld wordt, de kans groot is dat de symptomen aanhouden of dat ze later weer terugkomen. Melkveehouders zijn gevoelig voor wat hun omgeving zegt over de behandelingsduur. Een verlengde behandeling lijkt de sociale norm te zijn voor ‘een goede boer’. 

Begindatum en -tijd
9 december 2014 12:45
Einddatum en -tijd
9 december 2014 14:00
Promovendus
Jantijn Swinkels
Proefschrift
Behandeling van mastitis met antibiotica bij melkvee
Promotor(es)
Prof. dr. T.J.G.M. Lam