Basistraining voor tutoren

tot

De rol van tutor is wezenlijk anders dan de rol van docent. Als docent ben je gericht op vakinhoud en vaardigheden. Als tutor help je studenten hun weg te vinden en zich thuis te voelen op de universiteit. Zo besteed je aandacht aan motivatie, het ontwikkelen van studievaardigheden en vaardigheden die nodig zijn om effectief te zijn op de arbeidsmarkt of in het onderzoeksveld. Tutoren helpen studenten ook bij het maken van keuzes, zowel op gebied van de persoonlijke kant (wat past bij je, hoe zie je je toekomst) als op gebied van de programma’s en richtingen die de universiteit biedt. 

In deze workshop werken we aan basisvaardigheden van de tutor:

  • Het creëren van een veilige leeromgeving.
  • De kunst van studenten coachen met behulp van vragen stellen. 
  • De bal bij de student neerleggen: hoe stimuleer je het nemen van eigen verantwoordelijkheid? 
  • En wat zijn de grenzen van je rol? 

Na afloop weet je wat je nodig heb om deze rol op een bewuste manier in te vullen. 

Datum en tijd

Dinsdag 31 januari, 9.30 - 12.30 uur

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Meer informatie
Basistraining voor tutoren