13 november 2014 van 12:45 tot 14:00

Bacteriële resistentie tegen fluorochinolonen

Kornelis Veldman onderzocht het vóórkomen van resistentie tegen een, voor mensen en dieren, erg belangrijke antibiotica-groep, de fluorochinolonen. Het onderzochte type resistentie is overdraagbaar en kan zich daardoor gemakkelijk verspreiden. De promovendus heeft gekeken naar darmbacteriën van mensen en dieren. Daarnaast heeft hij de genetische achtergrond van dit resistentiemechanisme onderzocht.
Resistentie tegen fluorochinolonen wordt gezien als een risico voor de volksgezondheid en wordt voornamelijk veroorzaakt door kleine veranderingen in het DNA (chromosomale mutaties). De laatste decennia zijn echter varianten ontdekt die overdraagbaar zijn van bacterie naar bacterie via plasmiden. Darmbacteriën met dergelijke genen zijn minder gevoelig voor fluorochinolonen, maar niet echt resistent. Toch worden ze als klinisch relevant gezien omdat dit type resistentie gemakkelijk verspreid kan worden en een rol kan spelen bij het ontstaan van echte resistentie.

De promovendus beschrijft de eerste Salmonella uit landbouwhuisdieren en uit mensen in Nederland die een dergelijk overdraagbaar resistentiemechanisme bevatten en de eerste E. coli uit landbouwhuisdieren met dit type resistentie. Deze varianten komen nog weinig voor in Nederland, maar lijken de laatste jaren iets toe te nemen. Bacteriën met overdraagbare fluorochinolonen-resistentie worden het vaakst gevonden in dieren (vleeskuikens en vleeskalveren) met een hoger (fluoro)chinolonen gebruik. Uit een Europese studie blijkt dat dergelijke varianten op zich zeldzaam zijn, maar wel wijdverspreid voorkomen in Salmonella en E. coli in landbouwhuisdieren (vooral in kippen en kalkoenen). Daarnaast worden twee voorbeelden beschreven van de import van multiresistente bacteriën met dergelijke resistentiegenen, van buiten Europa naar Nederland, via mensen of verse kruiden.
 

Begindatum en -tijd
13 november 2014 12:45
Einddatum en -tijd
13 november 2014 14:00
Promovendus
Kornelis Tjipke Veldman
Proefschrift
Bacteriele resistentie tegen fluorochinolonen
Promotor(es)
Prof. dr. D.J. Mevius
Co-promotor(es)
Dr. H. SmithDr. C. Dierikx