23 mei 2018 van 19:30 tot 22:00

Vijfde publieksdialoog uit de reeks De Nieuwe Utrechtse School.

Avond over theater, intersubjectiviteit en medisch-/psychotrauma

Theater, intersubjectiviteit en medisch-/psychotrauma: een gesprek tussen een toneelregisseur, een cultuur- en mediawetenschapper en een kinderarts. Vijfde en laatste publieksdialoog uit de reeks De Nieuwe Utrechtse School.  

Met: prof. dr. Kiene Brillenburg Wurth, Hoogleraar literatuur en vergelijkende media, (Faculteit Geesteswetenschappen, UU), Prof. dr. Berent Prakken, Hoogleraar Kinderreumatologie en Thibaud Delpeut, (artistiek directeur Theater Utrecht, toneelregisseur).

Theater en geneeskunde

Dat theater goed kan zijn voor lichaam en ziel, wisten de oude Grieken al: zo meende Aristoteles dat het bijwonen van een tragedie de ziel van de toeschouwers zou kunnen ‘zuiveren’. Maar de relaties tussen theater en geneeskunde gaan veel verder: de werkvloer van het ziekenhuis vormt in feite een podium voor een strak geregisseerde performance, met vaste rollen, rekwisieten en scripts; en andersom is het theaterpodium een ruimte waar lichamelijk en geestelijk lijden worden verbeeld en doorleefd. Het toneelpodium is een collectieve plek om te experimenteren met zingeving, een collectieve ruimte waar acteurs en publiek samen op creatieve wijze een antwoord geven op de vraag wat het betekent om ziek of gezond te zijn.

Nieuwe Utrechtse School 

Na de literatuur, de dans, de muziek en de beeldende kunst, vraagt de Nieuwe Utrechtse School nu aandacht voor de rol van het theater in het denken over ziekte en gezondheid. Hoe is het voor chronisch zieke kinderen om almaar te worden gecast in de rol van ‘het zieke kind’? Op welke manier kan het theater een podium bieden om trauma’s te verwerken en pijn te verzachten? Wat betekent het om een ‘mediaal’ wezen te zijn—en wanneer is er sprake van zieke of gezonde medialiteit?

Begindatum en -tijd
23 mei 2018 19:30
Einddatum en -tijd
23 mei 2018 22:00
Entree
toegang gratis maar reserveren verplicht