11 februari 2019 van 13:00 tot 16:00

De Hogeschool Windesheim en de Universiteit Utrecht nodigen u uit voor een Openbare Onderzoeksles

Augmented Reality in Bètaonderwijs

In het kader van het project ‘Model-onderwijs: Ondersteunen van 21st Century Skills met Virtual Reality in de Biologie’ is een app ontwikkeld waarmee leerlingen de vertering van koolhydraten kunnen volgen in het menselijk lichaam. Met behulp van de Lesson Study aanpak is een onderzoeksles ontwikkeld waarin leerlingen deze app gebruiken en zo de vertering en de werking van enzymen kunnen bestuderen.

Op 11 februari wordt deze les in het openbaar uitgevoerd met leerlingen van het Herman Jordan Lyceum in Zeist in het Teaching & Learning Lab van het Freudenthal Instituut.

Voorafgaand aan de les wordt uitleg gegeven over de opbouw en over de rol van Lesson Study bij het ontwerpen ervan. Na afloop wordt de les uitgebreid nabesproken met leerlingen, docenten en het publiek.

Toegang is gratis, maar aanmelden is wel vereist in verband met de beperkte ruimte. Aanmelden kan via Henri Matimba (Universiteit Utrecht).

Programma:

13:00 Inleiding Lesson Study en openbare onderzoeksles

13:30 Openbare onderzoeksles

14:45 Nabespreking les en discussie

16:00 Afsluiting en borrel

Plaats: Teaching & Learning Lab, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht, Buys

Ballotgebouw 3.22, Princetonplein 5, Utrecht.

We hopen u op 11 februari te zien!

Dr. Henri Matimba (Freudenthal Instituut)

Prof. dr. Wouter van Joolingen (Freudenthal Instituut)

Dr. Sui Lin Goei (Hogeschool Windesheim)

Het project ‘Model-onderwijs: Ondersteunen van 21st Century Skills met Virtual Reality in de Biologie’ wordt gefinancierd door RAAK-SIA via een zogenaamde KIEM 21st CS – subsidie. Meer informatie.

Begindatum en -tijd
11 februari 2019 13:00
Einddatum en -tijd
11 februari 2019 16:00