11 september 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie Marjolein Vranken

Appropriate access to opioid medicines: A legal & policy perspective

Opioïde geneesmiddelen zijn een onmisbare farmacotherapeutische behandeloptie. De toegankelijkheid staat echter op gespannen voet met het voorkomen van misbruik en opioïdenafhankelijkheid. Overheden en beleidsmakers hebben daarom een dubbele plicht: ervoor zorgen dat patiënten toegang hebben tot medisch noodzakelijke geneesmiddelen en tegelijkertijd schade voorkomen die verband houdt met niet-medisch en onverantwoord gebruik. Het balanceren tussen beide plichten blijkt lastig. In de Verenigde Staten, maar ook in andere hoogontwikkelde landen zoals Nederland, zijn er zorgen over het toegenomen gebruik van opioïde analgetica.

In dit proefschrift onderzochten we welke factoren invloed hebben op de adequate toegang tot opioïden. De nadruk lag hierbij op Midden- en Oost-Europese landen met een aantoonbaar ontoereikende consumptie van opioïde analgetica, en op factoren op het gebied van wetgeving en beleid. We identificeerden vele potentiële belemmeringen voor de adequate toegang in de wet- en regelgeving. Daarnaast rapporteerden verschillende relevante belanghebbenden verschillende (mate van) belemmeringen. Er bleek geen associatie tussen het aantal potentiele belemmeringen in wet- en regelgeving en het gebruik van opioïde analgetica. Mogelijke spelen andere factoren een belangrijkere rol. Er is weinig bekend over het complexe samenspel van alle factoren die de adequate toegang tot opioïden bepalen.

We stellen voor dat overduidelijke juridische belemmeringen worden verwijderd, indien zij geen bijdrage leveren aan de preventie van niet-medisch gebruik. Daarnaast stellen we voor dat behandelrichtlijnen en beleid worden opgesteld die het verantwoorde voorschrijven bevorderen op basis van solide wetenschappelijke gegevens. Dit zou vergezeld moeten gaan met het opleiden van zorgverleners, patiënten en beleidsmakers om het verantwoorde en rationele gebruik te stimuleren en de stigmatisering van legitiem opioïdengebruik te voorkomen. Tot slot is het belangrijk dat een evenwichtiger beeld wordt gepresenteerd in de media en in de wetenschappelijke literatuur.

Begindatum en -tijd
11 september 2019 16:15
Einddatum en -tijd
11 september 2019 17:15
Promovendus
M.J.M. Vranken
Proefschrift
Appropriate access to opioid medicines: A legal & policy perspective
Promotor(es)
prof. dr. A.K. Mantel-Teeuwisseprof. dr. H.G.M. Leufkensprof. dr. mr. M.D.B. Schutjens