Applied History Conferentie

Toegepaste geschiedenis als methode om de actualiteit te begrijpen

tot

Dankzij de Toegepaste Geschiedenis kunnen we hedendaagse gebeurtenissen en ontwikkelingen beter begrijpen. Om dit vakgebied een podium te geven, organiseert het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis een conferentie over Applied History in het Academiegebouw. 

Applied history is een opkomende praktijk binnen de geschiedwetenschappen en al jaren goed vertegenwoordigd aan de Universiteit Utrecht. Het departement wil deze specifieke vorm van geschiedbeoefening graag in het zonnetje zetten en verder verkennen met de deelnemers aan de conferentie. Toegepaste geschiedenis is cruciaal om hedendaagse gebeurtenissen en ontwikkelingen te begrijpen. De deelnemers bespreken op deze dag verschillende thema's, van history of the present, de rol van historici in crisistijd, tot interventies van historici bij vraagstukken over onrecht en verzoening.

Panels

Tijdens de dag kun je deelnemen aan verschillende panels, voorgezeten door Annelien de DijnBeatrice de GraafSaskia StevensSanne FrequinJoost DankersLeen Dorsman en René Koekkoek. Om 17.30 uur wordt de dag met een borrel afgesloten.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw
Aanmelden

Meld je aan (verplicht) en kies de panels die je wilt bijwonen

Meer informatie
Meer over het programma en aanmelden