24 mei 2019 van 10:30 tot 11:15

Analyseren van circulaire data mogelijk maken voor de sociale wetenschappen

Er bestaan verschillende typen circulaire data. Metingen van een kompas zijn het meest directe voorbeeld hiervan. Dit soort data komt bijvoorbeeld voor in onderzoek naar het menselijk gevoel voor richting en oogbewegingen. Als we meten op welk moment van de dag, de week, het jaar of andere specifieke tijdsperiode een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt spreken we ook van circulaire data. Je kan hierbij denken aan de periode waarin de meeste inbraken plaatsvinden. Ook onderzoek naar menselijke bewegingscognitie of de synchronisatie van bewegingen en geluid valt onder dit type circulaire data.

Binnen de sociale wetenschappen bestaan specifieke circulaire meetinstrumenten. Bijvoorbeeld de grafiek van het politieke spectrum met de assen links-rechts en progressief-conservatief of de zogenoemde ‘roos van Leary’ uit de psychologie, die gebruikt wordt om interacties tussen mensen te typeren. Hoewel circulaire data relatief vaak voorkomt binnen de sociale wetenschappen, concludeert promovenda Jolien Cremers dat er weinig gebruik gemaakt wordt van methoden die specifiek ontwikkeld zijn voor het analyseren van deze data.

Met haar promotieonderzoek heeft Cremers methoden beschikbaar gemaakt waarmee toegepaste onderzoekers circulaire data kunnen analyseren. Daarnaast test zij de beschikbare analysemethoden voor circulaire data om ze te kunnen aanpassen (en uitbreiden) en deze methoden zo geschikt te maken voor gebruik door sociale wetenschappers.

Begindatum en -tijd
24 mei 2019 10:30
Einddatum en -tijd
24 mei 2019 11:15
Promovendus
Jolien Cremers
Proefschrift
One Direction? Modelling Circular Data in the Social Sciences using the Embedding Approach
Promotor(es)
prof. dr. I.G. Klugkist, prof. dr. H.J.A. Hoijtink
Entree
Gratis