4 november 2017 van 13:00 tot 18:00

Alumnidag Geneeskunde

Geneeskunde Alumnidag

Ik werd arts, en toen? Carrièrepaden van artsen zijn enorm divers. Die diversiteit laten we zien tijdens de alumnidag Geneeskunde op 4 november 2017. Werken in het buitenland, hoge werkdruk, een carrière buiten het ziekenhuis, leiderschap, promoveren of gelijk specialiseren: alles komt aan bod.

Het programma duurt van 13.00 tot 18.00 uur (exclusief lunch) en ziet er als volgt uit:

Plenaire lezing 

Saskia Imhof opent de dag met de plenaire lezing Werkdruk, zin en onzin. Burn-outs en overspannenheid komen bij medisch specialisten en AIO's regelmatig voor. Welke factoren spelen hierbij een rol en hoe kan je vroegtijdig symptomen herkennen? Speelt cultuur hierin een rol? En wat is er veranderd in 25 jaar medische vervolgopleidingen?

Vervolgens kun je kiezen uit een van de volgende subgroepsessies. Na een korte pauze worden deze sessies herhaald en kun je een andere sessie bijwonen. Op de dag zelf kun je een keuze maken.

Subgroepsessies

Werken in een arm land - Jim van Steenbergen

In de keiharde concurrentie om een baan te krijgen voor een opleiding tot medisch specialist, móet je haast een promotie hebben afgerond voordat je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Een paar jaar werk in een arm land werkt dus averechts: je zal daarna nooit meer een opleidingsplek krijgen. Is dat zo? En, misschien een belangrijkere vraag: is dat erg? Als je werkt in de gezondheidszorg in een land met minder welvaart dan wij, kan je met relatief eenvoudige middelen levens redden. Je verliest ook levens, waarvan je weet dat die in Nederland niet verloren zouden gaan. Het werken in een arm land vormt je als arts èn als mens. Wil je dat? 

- Promoveren of niet? - Joost Frenkel en John Wokke

Bij de afdeling kindergeneeskunde in het UMC Utrecht wordt bewust een aantal sollicitanten aangenomen zonder PhD. Bij de afdeling Neurologie geldt echter dat een PhD telt als toegevoegde waarde: gepromoveerde sollicitanten zullen hier altijd de voorkeur hebben. In een interactief debat gaan stafleden van beide afdelingen de discussie aan over de noodzaak van promoveren om in opleiding te komen.

- Carrière buiten het ziekenhuis - Gerlach Cerfontaine

Een management- en/of bestuurderscarrière, in en buiten het ziekenhuis. Veel artsen worden gevraagd voor functies in het management, bestuursrollen en/of als toezichthouder. Denk hierbij aan afdelingshoofd, vakgroepsvoorzitter, bestuur medische staf of een maatschap. Hoe kan dit worden gecombineerd met het professionele werk? Sommigen kiezen na een nevenfunctie voor een loopbaan als fulltime bestuurder van een ziekenhuis of life science-bedrijf. Er zijn veel mogelijkheden voor een vervolgcarrière als professioneel bestuurder. Ook een stap buiten de zorg als directeur is mogelijk.

Gerlach Cerfontaine laat zien wat de mogelijkheden zijn binnen en buiten het ziekenhuis en deelt zijn persoonlijke keuzes.

- Verandering start met een paar vragen - Salmaan Sana

Wanneer men veranderingen wil doorvoeren in de werkomgeving voelt dit vaak als een zware opgave. Salmaan Sana begeleidt organisaties (veelal in de gezondheidszorg) om doelgerichter te werken en meer maatschappelijke impact te creëren. In deze sessie zal je worden uitgedaagd om te reflecteren op vragen die je door je eigen veranderingsproces zullen leiden. Hierbij gaat Sana terug naar de basis: waarom ben je ooit met dit werk begonnen en hoe kun je meer vanuit die drive werken? In deze workshop word je uitgedaagd te reflecteren en na te denken over hoe je wilt werken, wat jij wilt veranderen en/of bijdragen en hoe je de juiste voorwaarden hiervoor kunt creëren. We staan stil bij aspecten van leiderschap, gezondheid, geluk en het omvormen van frustratie.

Alumnidag Geneeskunde

Workshop

Je kunt ook kiezen voor de workshop Hoe blijf ik de dokter die ik wil zijn? door Geneeskeuze. Deze workshop gebruikt de volledige tijd van twee subgroepsessies. Als je hiervoor kiest kun je niet naar een andere subgroepsessie.

Het artsenvak komt met verantwoordelijkheden en er wordt aan alle kanten aan je getrokken. Vaak ligt de focus op alle taken die je móet doen. Er is weinig tijd om stil te staan en je eens af te vragen wat jouw drijfveren en dromen zijn en wat je eigenlijk zou wíllen doen. Claire Loots en Heleen Esser hebben Geneeskeuze opgericht om medici op een frisse manier te begeleiden. Ze helpen medici om een weg te vinden en te blijven bewandelen die echt bij hen past. Tijdens deze workshop zullen zij jou op hun eigen wijze prikkelen om na te denken over hoe je trouw kunt blijven aan jezelf en zo met meer energie en passie kan blijven werken.

Plenaire lezing

De dag wordt afgesloten door Christiaan Vinkers met de lezing Laten we niet teveel stressen over stress:

Ons leven kan erg stressvol zijn en veel mensen krijgen met zware tegenslagen te maken. Het is volkomen normaal om daarvan uit balans te raken. Maar klopt het dat de moderne mens minder veerkrachtig is, dat ons stresssysteem het niet meer goed doet en dat we massaal depressief worden en in een burn-out raken? Deze lezing zal met voorbeelden vanuit de geschiedenis, psychiatrie en wetenschappelijk onderzoek hier een antwoord op proberen te geven.

Aansluitend is er een borrel.

Laat ook op Facebook weten dat je naar de alumnidag gaat en nodig je (oud)studiegenoten uit!

Begindatum en -tijd
4 november 2017 13:00
Einddatum en -tijd
4 november 2017 18:00
Entree
Gratis