26 juni 2019 van 18:00 tot 22:00

Alumniavond Geneeskunde

Op zoek naar de grens: van duidelijk kader naar grove beperking

In het medisch beroep komen grenzen op vele manieren naar voren. Denk aan je eigen comfortzone, naast die van patiënten en collega’s, en hoe je die kunt bewaken, maar ook aan bijvoorbeeld culturele aspecten van dergelijke verschillen. Tijdens de alumniavond, woensdag 26 juni 2019, zetten verschillende sprekers dit thema in het licht van hun eigen achtergrond en nodigen zij uit hierover mee na te denken.

Deze alumniavond is bedoeld voor zowel masterstudenten geneeskunde als alumni. Het programma, van 18.00  tot 22.00 uur (inclusief broodje, borrel en boek), ziet er als volgt uit:

PLENAIRE LEZING 

De avond wordt geopend door Berent Prakken, directeur Onderwijscentrum en vicedecaan onderwijs van het UMC Utrecht. Hij is zeer betrokken bij dit thema en zet zich actief in om het al vroeg tijdens de opleiding een plaats te geven.

Hierna is het woord aan Annet van Royen. Via de Nieuwe Utrechtse School heeft zij al verscheidene lezingen gegeven over de interactie tussen geneeskunde, de geesteswetenschappen en verschillende kunstvormen. In haar lezing zal zij haar standpunt toelichten waarom het nuttig en nodig is om over grenzen van disciplines heen te kijken. Waarom en hoe zouden de kunsten en de geesteswetenschappen kunnen bijdragen aan de opleiding van de dokter van de toekomst?

Vervolgens kun je kiezen uit de volgende subgroepsessies. Na een korte wissel worden deze sessies herhaald en kun je de andere sessie bijwonen.

SUBGROEPSESSIES

Het toezien op grenzen gaat gepaard met het faciliteren van veiligheid. Jorg Damen is arbeids- en organisatiepsycholoog, maar ook trainer en adviseur. Hij verzorgt deze avond twee (identieke) interactieve lezingen over het mogelijk maken van een constructieve aanspreekcultuur. 
 

  • Communicatieonderwijs in de basisopleidingMaaike Kok

In de moderne geneeskundecurricula gaat veel aandacht uit naar effectieve en passende communicatie, bij een geschikte attitude. Deze twee sessies zijn bedoeld om met één van de docenten dit onderwijs in het schijnsel van kaders en beperkingen te evalueren.

PLENAIRE LEZING

Na de eerste zitting en de twee subsessies zullen Hella en Freek de Jonge hun kijk op het thema werpen, waarbij met name op het patiëntenperspectief wordt ingegaan. Leidraad hierbij is het recentelijk verschenen boek van Hella de Jonge, Hartschade, waarvan voor iedere deelnemer een exemplaar klaarligt. Deze tekenende casus vormt een mooie en persoonlijke afsluiting van de avond.

De avond wordt besloten met een borrel.

Begindatum en -tijd
26 juni 2019 18:00
Einddatum en -tijd
26 juni 2019 22:00