10 juni 2017 van 13:30 tot 18:00

Alumniactiviteit 'Divercities'

Steden in de Westerse wereld worden steeds meer divers. Voor een belangrijk deel is dat een gevolg van internationale immigratie. Maar ook binnen de immigrantengroepen is er sprake van een toenemende diversiteit.

Wilt u hier meer over horen, dan bent u van harte uitgenodigd op de alumni-bijeenkomst, die de Vereniging van Utrechts Geografie Studenten samen met het departement Sociale Geografie en Planologie organiseert op zaterdag 10 juni 2017.

Drie Utrechtse geografen zullen u meer vertellen over DIVERCITIES. In het programma kunt u lezen waar de lezingen over gaan.

Tijdens het programma is er ook ruimte om uw mede-alumni weer te ontmoeten. De V.U.G.S. zal een lijst op de website bijhouden van de deelnemers, zodat u kunt zien wie deze zaterdagmiddag aanwezig zullen zijn.

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens deze alumniactiviteit op zaterdag 10 juni aanstaande in de Faculty Club. 

Programma

13.30 – 14.00 uur Ontvangst met koffie en thee in de Faculty Club, bij mooi weer in besloten stadstuin.

14.00 – 14.35 uur Lezing over ‘Hoe gaan steden om met diversiteit?’ door dr. Gideon Bolt. Stedelijke beleidsmakers zien zich in toenemende mate geconfronteerd met een groeiende diversiteit in hun stad en vragen zich af welk beleid in die steeds meer diverse samenleving mogelijk en effectief is. Op basis van het internationale DIVERCITIES onderzoek in 14 steden laat Bolt zien dat steden vaak veel positiever denken over diversiteit dan landelijke overheden. Vervolgens gaat hij in op de vraag welke lessen Nederlandse steden kunnen trekken uit het onderzoek.

14.35 – 15.05 uur Lezing over ‘De diverse stad: een educatief programma’ door dr. Tine Béneker. Onderdeel van het grote onderzoeksprogramma Divercities was een educatief project. In alle steden zijn leerlingen, docenten en onderzoekers aan de slag geweest met onderwijsmateriaal waarmee ze diversiteit in de klas en de buurt hebben verkend. Tijdens deze presentatie zullen we iets laten zien van het ontwerp en de ervaringen met de uitvoering.

15.05 – 15.30 uur Pauze met koffie/thee.

15.30 – 16.00 uur Lezing over ‘Sociale netwerken in diverse wijken: soort zoekt soort?’ door Anouk Tersteeg, MSc. Nederlandse steden en stadswijken worden steeds diverser op het gebied van etniciteit maar ook wat betreft huishoudtype, leefstijl en activiteitenpatronen van mensen. Op basis van onderzoek in Feijenoord in Rotterdam zal Anouk Tersteeg ingaan op de implicaties hiervan voor de lokale sociale netwerken van bewoners in diverse wijken. Leidt het wonen in een diverse wijk tot diverse sociale netwerken of leven mensen in dit soort wijken vooral langs elkaar heen – zoals in publieke debatten en beleid vaak wordt gesuggereerd? Als diverse netwerken ontstaan, hoe en waar ontstaan ze dan? Hoe kunnen beleidsmakers sociale cohesie in diverse wijken vergroten?

16.00 – 18.00 uur Afsluiting en borrel.

Begindatum en -tijd
10 juni 2017 13:30
Einddatum en -tijd
10 juni 2017 18:00
Entree
€20,-