28 januari 2015 van 12:45 tot 13:45

Afzettingsmilieu Noord-Afrikaanse schalies

Door de afzetting van sediment in grote delen van oceaan, vormen Noord-Afrikaanse schalies een belangrijke bron voor de wereldwijde koolstofcyclus. De schalies ontstonden zo’n 400 miljoen jaar geleden en zitten vol organisch materiaal. Promovendus Mohamed Elkelani reconstrueerde de thermische omzetting en het afzettingsmilieu van de schalies.

Elkelani bepaalde de koolstofisotoop van het gesteente, en ontdekte dat het overeenkwam met gebeurtenissen die zich al eerder in andere gebieden afspeelden. Door de aanwezigheid van fossiele algencellen en hoge koolstofgehaltes kon hij afleiden dat, ondanks zuurstofarme omstandigheden, er veel biologische activiteit was.

In zijn proefschrift laat Elkelani zien dat de Silurische gesteenten in het Murzuqbekken verder waren omgezet dan die in het Ghadamisbekken. Doordat hij diamondoiden vond in de gesteentes, vond hij duidelijke verschillen tussen gesteente-extracten en de ruwe olies. Hoewel hij in de extracten zowel adamantanen als diamantanen vond, ontbraken die laatsten in de olies, waarschijnlijk omdat deze weggelekt waren uit het gesteente voordat er diamantanen gevormd werden.

Begindatum en -tijd
28 januari 2015 12:45
Einddatum en -tijd
28 januari 2015 13:45
Promovendus
Mohamed Elkelani
Proefschrift
Silurian and Devonian source rocks and crude oils from the western part of Libya: organic geochemistry, palynology and carbon isotope stratigraphy
Promotor(es)
Prof. dr. Gert-Jan ReichartProf. dr. ir. Jaap S. Sinninghe Damsté
Co-promotor(es)
Dr. ir. Klaas G.J. Nierop