27 september 2019 van 16:15 tot 18:30

Afscheidscollege professor Wijnand Mijnhardt

Prof. dr. Wijnand Mijnhardt
Prof. dr. Wijnand Mijnhardt

It was by the sober sense of our citizens that we
were safely and steadily conducted from monarchy
to republicanism and it is by the same agency alone
we can be kept from falling back.

Thomas Jefferson (1797)

Hoogleraar Vergelijkende Wetenschapsgeschiedenis, prof. dr. Wijnand Mijnhardt, is voornemens afscheid te nemen met het houden van een college, getiteld 

Een Republikeinse erfenis
 

Alle belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd tot het bijwonen van dit college in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht. Na afloop is vanaf 17.00 uur een receptie in de Senaatszaal van het Academiegebouw. Graag bericht van uw komst aan A.denDaas@uu.nl

Hoogleraren die wensen mee te lopen in het cortège – bij voorkeur in een toga van de eigen instelling - wordt verzocht dit te laten weten aan de pedel (pedel@uu.nl). Het cortège wordt om 16.00 uur opgesteld in de Senaatszaal (togakleedkamer zaal 1.7).

Begindatum en -tijd
27 september 2019 16:15
Einddatum en -tijd
27 september 2019 18:30