12 maart 2020 van 19:00 tot 22:00

Wat kunnen we leren van crises? En welke rol speelt kennis daarin?

AFGELAST: Impact Night 2020: Never let a good crisis go to waste

De aarde als een smeltend ijsje op protestbord bij demonstratie

De Impact Night is afgelast vanwege de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie nodigt je van harte uit op de Impact Night 2020. Er is momenteel veel aandacht voor de klimaatcrisis in de wereld. Wat is de rol van wetenschap in het maatschappelijke debat? Kom luisteren en meepraten op de Impact Night op 12 maart in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Stikstof, CO2-uitstoot, plastic in het milieu en PFAS trekken volop aandacht in politiek en media. Ze zijn uitgegroeid tot ware crises. Sommige kranten spreken nu van ‘klimaatcrisis’ in plaats van ‘klimaatverandering’. Vorig jaar riep het Europees Parlement zelfs de ‘noodtoestand’ uit voor het klimaat. 

Emoties, feiten en discussies

Tijdens deze Impact Night gaan we in op verschillende vragen. Hoe kunnen onze wetenschappers besluitvorming ondersteunen, terwijl de onzekerheden groot zijn, de emoties intens en ‘feiten’ bovendien ter discussie staan? Hoe bereiden we onze studenten voor op die nieuwe realiteit? En wat betekent dit voor de rol van onze kennisinstellingen in het maatschappelijk debat?

Programma en sprekers

Tijdens een inspirerend avondprogramma in de Aula van het Academiegebouw (inloop vanaf 19:00, start om 19:45) kunt u een bijdrage verwachten van key note spreker Henk Ovink, Watergezant van Nederland en voormalig adviseur van de taskforce Hurricane Sandy Rebuilding, van president Obama. 

Vanuit de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie zullen prof. Barbara Vis (Bestuurs- en Organisatiewetenschap), prof. Joost de Laat (Economie) en prof. Elaine Mak (Rechtsgeleerdheid), samen met prof. Katrien Termeer van Wageningen University and Research (WUR) hierop reflecteren. Ze gaan in gesprek met elkaar en met u.

Chief Sustainability Officer bij ingenieursadviesbureau Sweco, Mattias Goldmann, zal de avond afsluiten met een videoboodschap.

Na afloop (vanaf 21:30) nodigen wij u uit om tijdens de borrel na te praten met uw (oud-)studiegenoten, vrienden, collega’s en/of externe partners.

Natte voeten

Op de avond van de Impact Night zal het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht blauw kleuren. Het is een lichtprojectie met de titel ‘Natte Voeten’, een idee van studentenvereniging U.V.S.V./N.V.V.S.U. om aandacht te vragen voor de zeespiegelstijging. 

Aanmelden en meer informatie

Ben je erbij? 

Heb je vragen? Mail gerust naar mirebo@uu.nl

Wij hopen je te mogen begroeten op 12 maart!

Begindatum en -tijd
12 maart 2020 19:00
Einddatum en -tijd
12 maart 2020 22:00
Entree
Gratis toegankelijk