15 juni 2018 van 14:30 tot 15:15

Promotie Martijn van den Ende

Aardbevingen kunnen worden verklaard aan de hand van processen op de micrometer-schaal

Martijn Van den Ende keek naar de micro-processen van aardbevingen, aan de hand van laboratoriumonderzoek en computermodellen. Uit zijn onderzoek blijkt dat deze processen het gedrag van aardbevingen kunnen verklaren, op basis waarvan nieuwe modellen voor aardbevingen kunnen worden ontwikkeld. Deze resultaten dragen bij aan het verbeteren van risicoanalyses voor gebieden waar aardbevingen plaats vinden.

Aardbevingen hebben een grote impact op de samenleving, zowel in de vorm van verwoestende aardbevingen en tsunami's op plaatgrenzen, als in de vorm van aardbevingen die ontstaan door menselijk handelen. Desondanks is er nog maar weinig bekend over de wijze waarop aardbevingen ontstaan, en hoe ze zich vervolgens uitbreiden. Mede hierdoor is het moeilijk om betrouwbare schattingen te maken van het risico van aardbevingen op de lange termijn, en om aardbevingen te voorspellen op de korte termijn.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het gedrag van breuken (waarop aardbevingen ontstaan) wordt bepaald door verschillende processen die spelen op de schaal van enkele micrometers.

Begindatum en -tijd
15 juni 2018 14:30
Einddatum en -tijd
15 juni 2018 15:15
Promovendus
Martijn van den Ende
Proefschrift
Microphysically based modelling of fault friction and earthquake rupture
Promotor(es)
Christopher J. SpiersAndré R. Niemeijer