17 januari 2019 van 18:30 tot 21:30

48ste Themadiner Alumninetwerk Den Haag (uitverkocht)

Op donderdag 17 januari vond het 48ste themadiner van het Alumninetwerk Den Haag plaats. Deze avond waren er twee sprekers: prof. dr. Gert Jan Kramer en Marte Gerritsma MSc. Bekijk de presentatie van de avond hier

De Energietransitie: tussen wereldschaal en wijkaanpak

De wereld zit midden in de “Energietransitie”. Het fossiele energiesysteem, dat vanaf de industriële revolutie is gebouwd, moet binnen een generatie worden omgebouwd tot een emissievrij systeem dat grotendeels hernieuwbare energie gebaseerd zal zijn. Dit is een fenomenale opgave. Lang was de opgave een zaak waar hoofdzakelijk ‘technici’ zich mee bezig hielden en wachtte de wereld tot schaalbare, betaalbare hernieuwbare energietechnologie beschikbaar was. Die is er nu in belangrijke mate, en sinds ‘Parijs’ en het ‘Klimaatakkoord’ is duidelijk dat de energietransitie niet meer een louter technische uitdaging is, maar ook een maatschappelijke. De verwevenheid van technische en maatschappelijke aspecten staat centraal in deze duo-lezing. 

Gert Jan Kramer zal in een inleiding schetsen wat de belangrijkste technische oplossingen zijn, waar er nog obstakels zijn voor grootschalige implementatie, en zijn visie geven op de fasering van de energietransitie over de decennia: teruggaand tot de jaren ’70 van de vorige eeuw en vooruitkijkend naar 2050 en verder. Gert Jan Kramer (1961) studeerde natuurkunde in Leiden waarbij in 1988 promoveerde. Aansluitend werkte hij als onderzoeker bij Shell, aanvankelijk op het gebied van olie- en gas processen, maar vanaf 1998 op het gebied van waterstof, alternatieve brandstoffen en duurzame energie. Van 2010 tot 2016 leidde hij een kleine denktank in Shell die adviseerde over technologie en de energietransitie. Sinds 2016 is hij hoogleraar duurzame energievoorziening aan de Universiteit Utrecht. Zijn speciale interesse gaat uit naar de duurzame brandstoffen en de transitie in de industrie.

Aansluitend op het verhaal van prof. dr. Gert Jan Kramer zal Marte Gerritsma een illustratie geven van wat de energietransitie betekent in het hier en nu. Zij zal kort vertellen hoe elektrische auto’s een bijdrage leveren aan een energiesysteem waarin een groot deel van de elektriciteit wordt opgewekt met zon en wind. Marte Gerritsma (1988) studeerde bio-ingenieurswetenschappen in Antwerpen en Energy Science aan de Universiteit Utrecht. Sinds februari 2017 is ze aan deze universiteit verbonden als promovendus. Ze specialiseerde zich in het analyseren van energiesystemen, waarbij de focus ligt op de flexibiliteit die nodig is om fluctuaties in duurzaam opgewekte elektriciteit op te vangen. Ze werkt mee aan het Smart Solar Charging project in de Utrechtse wijk Lombok, waarin de mogelijkheden worden verkend om elektrische auto's te gebruiken om een duurzaam energiesysteem op wijkniveau te creëren. 

Lees meer over haar onderzoek in Illuster. 

Begindatum en -tijd
17 januari 2019 18:30
Einddatum en -tijd
17 januari 2019 21:30
Entree
€ 34,50 voor Vrienden van het Utrechts Universiteitsfonds, € 37,00 voor alle anderen.