22 maart 2018 van 18:30 tot 21:30

45ste Themadiner Alumninetwerk Den Haag

Erry Stoové
Erry Stoové

Let op: dit diner is volgeboekt. Aanmelding is niet meer mogelijk. Hou onze agenda in de gaten voor het volgende alumni-evenement in Den Haag.

Op donderdag 22 maart vindt het 45ste themadiner van het Alumninetwerk Den Haag plaats. De spreker op dit themadiner is topfunctionaris Erry Stoové.

Hoe houdbaar is onze verzorgingsstaat?

We nemen het begrip verzorgingsstaat zo gemakkelijk in de mond, maar wat bedoelen we dan? In een verkennende en hier en daar opruiende causerie zal Erry Stoové ons meevoeren naar de geheimen van de sociale zekerheid en de zorg. Een inkijk in de wereld van voorzieningen als bijstand, werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, AOW, huurtoeslag, zorgtoeslag, eigen bijdrage, inkomensafhankelijke zorgpremie, persoonsgebonden budget en andere geheimzinnige potjes. De wereld van formulieren, thuiszorg, verpleeghuiszorg en ziekenhuizen. Stoové heeft veertig jaar mogen bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de verzorgingsstaat en heeft ook internationaal mee kunnen kijken. Aan de hand van voorbeelden, anekdotes en politieke dilemma’s is zijn conclusie dat de verzorgingsstaat op sterven na dood is. En toch wordt het een lezing van geloof, hoop en liefde.

Spreker

Erry Stoové (1947, Soerabaia) is jurist in het volkenrecht en het recht van Europese organisaties. Van 1974 tot 1987 was hij werkzaam bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als ambtenaar en beleidsdirecteur. Later werkte hij in Haarlem als directeur Sociale Dienst en GG&GD en vervolgens werd hij algemeen directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Stoové is oud-bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank en honorair-president van de aan de ILO gelieerde International Social Security Association in Genève. Sinds 1988 vervult hij bestuurlijke en toezichthoudende functies bij goededoelenorganisaties in de gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg, blindenzorg, zorg voor Indische oorlogsgetroffenen en de ouderenzorg. Hij is voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945.

Begindatum en -tijd
22 maart 2018 18:30
Einddatum en -tijd
22 maart 2018 21:30
Entree
€ 34,50 voor Vrienden van het Utrechts Universiteitsfonds, € 37,00 voor alle anderen.