4 mei-herdenking en kranslegging

tot

Zoals ieder jaar herdenkt de Universiteit Utrecht op 4 mei a.s. de omgekomen leden van de universitaire gemeenschap in de periode van oorlog en bezetting 1940-1945. Graag nodigen wij je uit daarbij aanwezig te zijn. Bij het herdenkingsmonument voor de ingang van de Aula zal een krans gelegd worden door de vicevoorzitter van het College van Bestuur en een vertegenwoordiger van de Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht.

Begin dit jaar kwam naar buiten dat Nederlandse jongeren steeds minder kennis hebben over de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe is het voor deze generatie om een oorlog te herdenken die gevoelsmatig ver van hun af staat en hoe kijken zij überhaupt naar het concept van ‘herdenken’ in deze roerige door oorlog geteisterde periode? Wat voor de eerste generaties jongeren van na de oorlog nog standaardkennis was, is dat nu blijkbaar niet meer. Hoe komt dat? Is het de afstand in de tijd? En geldt dat ook voor onze studenten?

Tijdens de 4 mei-herdenking zal Dax Antheunisse, voorzitter van de Utrechtse Historische Studenten Kring, ingaan op deze vragen en op het belang van herdenken voor jonge mensen.

Programma

  • 16:30 uur Welkom door Margot van der Starre, vicevoorzitter College van Bestuur
  • 16:35 uur Lezing door voorzitter UHSK Dax Antheunisse, gevolgd door de kranslegging
  • 17:00 uur Gelegenheid tot napraten in de Senaatszaal

4 mei-lezing: In verzet

Studium Generale organiseert elk jaar een avondlezing in het kader van 4 mei. Deze vindt om 20.30 uur plaats in de Aula van het Academiegebouw, aansluitend op de officiële Dodenherdenking op het Domplein.

4-mei lezing: In verzet
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Aula, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Aanmelden

Aanmelding gesloten. Mail naar kabinetszaken@uu.nl voor mogelijkheden.