16e UCERF-symposium over actuele ontwikkelingen in het familierecht

SAVE THE DATE!

tot
13e UCERF symposium, Academiegebouw, Universiteit Utrecht

Op 31 maart 2022 zal het 16e UCERF-symposium plaatsvinden! Ook dit jaar zullen sprekers vanuit de wetenschap en de praktijk een voordracht houden over uiteenlopende actuele onderwerpen uit het familierecht.

Het programma zal er als volgt uit zien:

  1. Prof. mr. Lieke Coenraad: Familierechter in de rechtbank Rotterdam en hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing, Vrije Universiteit Amsterdam. Kwetsbare zaken, waarheidsvinding en het recht op contra-expertise.
  2. Mr. Femke de Kievit: Promovenda UCERF. Van je familie moet je het hebben: familiezorg in het privaatrecht  
  3. Mr. Lisette Frohn: Senior legal counsel Internationaal Juridisch Instituut, Den Haag. Herziening van Brussel IIbis: what's new? Beschrijving van de herziene verordening en enkele aandachtspunten
  4. Prof. dr. Susan Rutten. Hoogleraar Islamitisch Familierecht in een Europese Context, Universiteit Maastricht. Samenloop van burgerlijke en religieuze rechtsgang bij huwelijkse gevangenschap 
  5. Zoë Rejaan MSc. Promovenda Jeugd en Gezin, departement Educatie en Pedagogiek, UU. Een inkijk in lopend sociaalwetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van jeugdigen uit gescheiden gezinnen   
  6. Mr. Drs. Jan Hein Lieber. Senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en het gerechtshof Amsterdam. De modernisering van het huwelijksvermogensrecht: hoe verder?

Het belooft een zeer interessante dag te worden!

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Aula van het Academiegebouw, Domplein 10 te Utrecht
Aanmelden

Registratie formulier

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met secretariaat.privaatrecht@uu.nl