16e UCERF-symposium over actuele ontwikkelingen in het familierecht

tot
13e UCERF symposium, Academiegebouw, Universiteit Utrecht

Op 31 maart 2022 organiseren wij het 16e UCERF-symposium. Ook dit jaar zullen sprekers vanuit de wetenschap en de praktijk een voordracht houden over uiteenlopende actuele onderwerpen uit het familierecht.

Het programma zal er als volgt uit zien:

  1. Prof. mr. Lieke Coenraad: Familierechter in de rechtbank Rotterdam en hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing, Vrije Universiteit Amsterdam. Rechtsbescherming in jeugdbeschermingszaken.
  2. Mr. Femke de Kievit: Promovenda UCERF. Van je familie moet je het hebben: familiezorg in het privaatrecht  
  3. Mr. Lisette Frohn: Senior legal counsel Internationaal Juridisch Instituut, Den Haag. Herziening van Brussel IIbis: what's new? Beschrijving van de herziene verordening en enkele aandachtspunten
  4. Prof. dr. Susan Rutten. Hoogleraar Islamitisch Familierecht in een Europese Context, Universiteit Maastricht. Samenloop van burgerlijke en religieuze rechtsgang bij huwelijkse gevangenschap 
  5. Zoë Rejaän MSc. Promovenda Jeugd en Gezin, departement Educatie en Pedagogiek, UU. Een inkijk in lopend sociaalwetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van jeugdigen uit gescheiden gezinnen   
  6. Mr. Drs. Jan Hein Lieber. Senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en het gerechtshof Amsterdam. De modernisering van het huwelijksvermogensrecht: hoe verder?

Het belooft een zeer interessante dag te worden!

Het UCERF Symposium zal hybride plaatsvinden. In overeenstemming met de dan geldende COVID-19 maatregelen zult u fysiek en/of online het symposium kunnen bijwonen. In het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur aangeven en u zult voorafgaand aan het symposium geïnformeerd worden hoe u kan deelnemen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 10, Utrecht, en online
Entree
€ 95 (PhDs € 30 en studenten € 15). Elke participant zal een bundel ontvangen van de lezingen.
Aanmelden

Registratie formulier

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met secretariaat.privaatrecht@uu.nl