Afscheid Bert van der Zwaan

Bert van der Zwaan, College van Bestuur

Op 26 maart aanstaande gaat rector magnificus prof.dr. Bert van der Zwaan met emeritaat. U bent van harte welkom om hem tijdens de receptie van de Dies Natalis gedag te zeggen. De receptie begint om 17.00 uur in het Academiegebouw (Domplein 29). De receptie vindt plaats in diverse zalen zoals de Senaatszaal, 1636 en de foyer. Bij mooi weer is de receptie in De Pandhof. Bert van der Zwaan stelt de komst van iedereen zeer op prijs.

Afscheidscadeau

In plaats van cadeaus zou Bert van der Zwaan het bijzonder op prijs stellen als u een bijdrage doet aan het Utrechts Universiteitsfonds. Uw donatie komt dan ten goede aan een stimuleringsfonds t.b.v. jonge mensen voor wie studeren geen vanzelfsprekendheid is, zoals vluchtelingen en talentvolle jongeren met een achterstandspositie.

Bert van der Zwaan is sinds 2011 rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Tijdens de afgelopen 7 jaar versterkte hij met visie en passie de positie van het Utrechtse onderwijs en onderzoek. Kwaliteit is daarbij voor hem altijd leidend. Met zijn tomeloze energie heeft hij de docentencarrière verder op de kaart gezet, het masteronderwijs toekomstbestendig gemaakt en het onderzoeksprofiel van de universiteit verstevigd. Met zijn visie, onder meer vastgelegd in zijn boek Haalt de universiteit 2040? inspireerde hij velen binnen en buiten de universiteit. Bert is een zeer betrokken rector die graag het debat aangaat, belangstellend is en zijn deur altijd open heeft staan voor studenten en medewerkers.