15 juli 2019

Bekijk de lezing met Julia Swart

The poverty trap

Hoe kan armoede worden uitgeroeid? Arme mensen hebben meer problemen dan enkel een gebrek aan geld.

Armoede raakt mensen ook sociaal en politiek. Vaak hebben arme mensen niet de middelen voor goed onderwijs en hebben ze dus minder mogelijkheden om te werken. Deze lastige situatie wordt vervolgens overgedragen aan de volgende generatie. Zijn arme mensen gedoemd om arm te blijven? Dr. Julia Swart denkt dat er een uitweg is.

Over deze serie

Bij de wortel

Vasthouden aan oude systemen en gebruiken vertraagt de omslag naar een duurzame samenleving. Wat zijn de diepere oorzaken van onduurzaam gedrag en hoe pakken we die aan?