12 november 2019

Pooyan Tamimi Arab op Wetenschap.nu over wijn en de islam

© iStockphoto.com

Kunnen moslims alcohol drinken? Hoewel veel mensen op deze vraag zouden antwoorden met 'nee', ligt de kwestie een stuk gecompliceerder. Dr. Pooyan Tamimi Arab (Filosofie en Religie) gaat op Wetenschap.nu in op de geschiedenis en toekomst van dit onderwerp.

Dr. Pooyan Tamimi Arab
Dr. Pooyan Tamimi Arab

Tradities

Wijn en wijnconsumptie binnen de islam is al eeuwen een onderwerp van discussie. "Zowel islamologen als wijndeskundigen hebben verschillende publicaties over alcohol, en in het bijzonder wijn, in de islam geschreven [...] Dranktradities in uiteenlopende gebieden, bijvoorbeeld in Marokko, Jordanië, Iran en India, laveren tussen algemeen bekende islamitische verboden en de historische realiteit." Toch is er nog weinig onderzoek gedaan naar dit onderwerp in de huidige maatschappij.

Integratie

Drankgebruik wordt zowel binnen als buiten de islamitische wereld op verschillende manieren geïnterpreteerd, soms in samenhang met cultureel en religieus nationalisme. "Toen de Marokkaanse ondernemer Elou Akhiat in Rotterdam een wijnbar opende, juichte de gratis krant Metro haar initiatief toe als ‘integratie’. Twee jaar geleden probeerde een woningbouwcorporatie in samenwerking met de gemeente Rotterdam een Turkse restauranteigenaar over te halen om alcohol te schenken. Dit zijn de uitzonderingen die het nieuws halen."

Nuances

"Toch is het een vergissing om de betekenis van wijndrinken terug te brengen tot integratiedwang", zegt Tamimi Arab. Zijn voorbeelden laten zien hoe verschillend de benaderingen van de islam in huidige samenlevingen kunnen zijn. Wat zeker blijft is dat kennis van de geschiedenis van wijnconsumptie binnen de islam ons een waardevol en genuanceerd perspectief kan bieden.