Personeelstekorten blijven, als we ook blijven discrimineren op de arbeidsmarkt

Sorry Closed

Discriminatie is ook op de arbeidsmarkt een hardnekkig verschijnsel, schrijft Joop Schippers op de website Sociale Vraagstukken. "Effectieve bestrijding van de achterstelling van vrouwen, ouderen en mensen met een migratieachtergrond vereist een overheid die het niet laat bij woorden alleen. Al is het maar om straks voldoende handen aan het bed te hebben, of genoeg blauw op straat." Schippers is hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht en daar ook verbonden aan de Future of Work hub

April vorig jaar publiceerden het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hun eindrapport Verkenning Bevolking 2050. Belangrijke uitkomst van deze verkenning is dat het onzeker is of Nederland in 2050 wel voldoende arbeidskrachten heeft om al het voorhanden zijnde werk te doen.

Dat is alleen verzekerd, aldus de onderzoekers, als ouderen, vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer op de arbeidsmarkt vertegenwoordigd zijn. Nu is hun deelname aan de arbeidsmarkt flink lager dan die van mannen met een Nederlandse achtergrond (zie figuur 1 voor leeftijd en geslacht en figuur 2 voor migratieachtergrond). Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met discriminatie. Discriminatie heeft een ontmoedigend effect op de participatie van mensen en groepen. 

Lees het hele artikel op de site van Sociale Vraagstukken:

Artikel over discriminatie op Socialevraagstukken.nl