Nieuwe bacheloropleiding voor de gezondheidsuitdagingen van de toekomst

In 2022 kunnen studenten kiezen voor een nieuwe, interdisciplinaire opleiding: ‘Zorg, gezondheid en samenleving’. Door de coronacrisis is nog duidelijker zichtbaar dat er een grote behoefte is aan zorgprofessionals die gezondheidsvraagstukken interprofessioneel en innovatief kunnen aanpakken. De nieuwe opleiding speelt in op deze maatschappelijke vraag naar breed opgeleide professionals in de humane en veterinaire gezondheidszorg. De opleiding benut de kracht van de bestaande intensieve Utrechtse samenwerking op het gebied van de Life Sciences, plus de kennisalliantie met de WUR en TU/e. Daarmee is zij uniek.

Vier studenten in witte jassen staan in een practicumruimte en onderzoeken plastinaten. in de ruimte staat een dierlijk skelet en een humane organenpop.

De studenten worden opgeleid in een diverse omgeving en zijn niet alleen beter voorbereid op de complexiteit van de medische vraagstukken van deze tijd, maar ook op hun eigen rol als professional. De faculteiten Diergeneeskunde, Geneeskunde en Bètawetenschappen (Farmacie) van de Universiteit Utrecht werken samen bij de inrichting van deze interdisciplinaire opleiding. Programmadirecteur Wim Kremer benadrukt het belang van de onderliggende visie. ‘We creëren hiermee de mogelijkheid om het academisch onderwijs in het gezondheidsdomein opnieuw vorm te geven.

We creëren hiermee de mogelijkheid om het academisch onderwijs in het gezondheidsdomein opnieuw vorm te geven.

Wim Kremer, programmadirecteur

We zijn op zoek naar een diverse studentengroep. Zij zullen in deze opleiding — meer dan in andere opleidingen — ontdekken hoe interessant het is om vanuit de wetenschap en het vakgebied na te denken over de complexe gezondheidsvraagstukken van vandaag en morgen. Dit in combinatie met grondige kennis en inzicht over zichzelf en de samenleving. Studenten ontwikkelen hiermee niet alleen een open blik, maar ook een handelingsperspectief om verstandig te kunnen oordelen en om wijze beslissingen te kunnen nemen in een wereld waarin meningen en waarheden over elkaar heen buitelen.’

Over grenzen van eigen vakgebied heen

De nieuwe bacheloropleiding stimuleert studenten om over de grenzen van vakgebieden heen te kijken, zodat zij de meerwaarde inzien van diverse disciplines en invalshoeken in de (dier)gezondheidszorg. Vanaf het begin van de opleiding leren zij elkaars taal spreken. Daarnaast ontwikkelen ze een helicopterview over maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor mens en dier in de leefomgeving. Sophie Deleu, opgeleid als dierenarts en voorzitter van de beroepsvereniging van de KNMvD, was eerder werkzaam bij het RIVM en ziet grote meerwaarde in deze nieuwe opleiding. ‘Bij kennisinstituten zoals het RIVM is grote behoefte aan mensen die niet alleen de diepte in duiken, maar juist in een brede context over gezondheidsvraagstukken kunnen nadenken. Er is brede biomedische kennis vereist op veel gebieden, zoals gezond leven, preventie van ziekten of een gezonde leefomgeving. Ook complexe risicoschattingen kun je nooit alleen maken. Er valt veel winst te behalen door vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven naar problematieken te kijken. Bij de coronamaatregelen bijvoorbeeld bleek ook kennis van gedragsverandering heel belangrijk om de scenario’s uit te werken van het effect van de verschillende maatregelen.’

Bij kennisinstituten zoals het RIVM is grote behoefte aan mensen die in een brede context over gezondheidsvraagstukken kunnen nadenken

Sophie Deleu, dierenarts, voorzitter van de KNMvD en eerder werkzaam bij het RIVM

Systemen vergelijken

Naast gezondheid en ziekte staat kennis over de basissystemen van een lichaam centraal in de opleiding. Bij mensen én dieren. Hoe werkt bijvoorbeeld de bloedsomloop en ademhaling bij een mens en hoe werkt dat systeem bij een koe? Hoe anders reageert het immuunsysteem van een mens dan van een dier op astma? Studenten leren te kijken naar wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de verschillende aandoeningen, maar ook tussen een mens en dier. Daardoor gaan ze minder de diepte in per diersoort, maar ligt de nadruk meer op het vergelijken van diersoorten en -ziektes om beter te begrijpen hoe de basissystemen werken van mensen en dieren.

Drie verschillende typen studenten zitten bij elkaar op de grond en op een blok

Divers en kleinschalig

De nieuwe opleiding start op 1 september 2022 met vijftig studenten; voor die kleinschaligheid is bewust gekozen. Studenten, docenten en medewerkers vormen een hechte groep. Er is veel aandacht voor een brede academische en persoonlijke vorming met veel ruimte voor extra activiteiten buiten de colleges om.

Het onderwijs wordt gegeven door docenten van verschillende disciplines van de Universiteit Utrecht, zoals (dier)geneeskunde, farmacie, sociale wetenschappen en recht, maar ook van andere universiteiten zoals Eindhoven University of Technology en Wageningen University & Research. Buiten het onderwijs vinden zij verbinding via sociale en academische activiteiten als debatten, excursies, lezingen of muziek- en sportevenementen.

Ik denk dat studenten die afstuderen aan deze nieuwe bachelor de maatschappij veel te bieden hebben

Tambinh Bui, masterstudent Geneeskunde

Brede blik op gezondheid

Tambinh Bui, die na haar bachelor Farmacie nu masterstudent Geneeskunde is, is als student betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe opleiding. Zij is enthousiast. ‘Ik denk dat studenten die afstuderen aan deze nieuwe bachelor de maatschappij veel te bieden hebben. Door hun brede blik op gezondheid zijn ze bij uitstek geschikt om de complexe vragen rondom zorg van onze samenleving te helpen oplossen, ongeacht de richting die ze daarna zullen kiezen. Ik had graag deze studie gedaan!’

Sophie Deleu vult aan: ‘Het is echt een verrijking; ook als studenten na het behalen van hun bachelor ‘Zorg, gezondheid en samenleving’ kiezen voor een masterprogramma in een klinisch vakgebied is het nuttig om brede kennis van elkaars vakgebieden te hebben. Dat past ook heel goed in de One Health-gedachte.’

Renske van Gestel (voorzitter van de currriculumcommissie) is het daarmee eens. ‘Nu al heeft de ontwikkeling van deze bachelor onze drie faculteiten veel goede samenwerking gebracht. Ik zie uit naar de inspirerende studenten die straks ongetwijfeld in de opleiding gaan instromen.’

Samenwerking

De nieuwe bacheloropleiding ‘Zorg, gezondheid en samenleving’ is een samenwerking van de faculteiten Diergeneeskunde, Geneeskunde en Bètawetenschappen (Farmacie) van de Universiteit Utrecht. Na het volgen van deze bachelor kunnen studenten doorstromen in verschillende masterprogramma’s, zoals Geneeskunde (Selective Utrecht Medical Master), Diergeneeskunde, Farmacie of andere masterprogramma’s in het brede domein van de (dier)gezondheidszorg. De faculteit Diergeneeskunde is penvoerder van de nieuwe bachelor.

Start: september 2022
Maximum aantal studenten: 50
Website: www.uu.nl/bachelors/zorg-gezondheid-en-samenleving
Open dag: 12 maart 2022, meld je aan voor de open dag

Dit is een artikel uit:

Vetscience nr. 12