8 oktober 2019

‘Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland’ onder de loep

© iStockphoto.com

Op 24 juni 2019 kwam het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) voor de 50ste keer uit. De onafhankelijke dreigingsanalyse van radicalisering, extremisme en terrorisme vormt voor de NCTV en partners een leidraad voor het anticiperen op dreigingen en als communicatie-instrument voor het Nederlandse contraterrorismebeleid. Op een groot symposium spraken namens de hub Security in Open Societies (SOS) ondermeer prof. dr. Beatrice de Graaf en prof. dr. Paul ’t Hart over de kracht en zwakte van dit instrument.

Prof. dr. Paul 't Hart. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Paul 't Hart. Foto: Ed van Rijswijk

De Graaf plaatste het dreigingsbeeld in een historisch perspectief, gebruikmakend van recent archiefonderzoek naar meer dan 200 jaar van beelden over terrorisme. ’t Hart maakt enkele kritische kanttekeningen vanuit de literatuur over groupthink en crisismanagement over het opstellen en communiceren van dit dreigingsbeeld.

Prof. dr. Beatrice de Graaf
Prof. dr. Beatrice de Graaf

Eén van de zorgen voor de toekomst is het afzwakken van de zichtbare dreiging en daarmee ook de aandacht en investeringen in de kennis, contacten en capaciteit voor contra-terrorisme en anti-radicalisering. Hierbij werd het vergelijkend onderzoek van SOS-lid dr.  Scott Douglas aangehaald, die recent heeft onderzocht hoe Denemarken er in tegenstelling tot Nederland in de periode 2008-2012 wel in was geslaagd de kracht op peil te houden.

Security in Open Societies

De hub SOS biedt een onafhankelijk, interdisciplinair platform waar de wetenschap, professionele instanties en de samenleving elkaar vinden op onderwerpen als veiligheid, terrorisme en de rechtsstaat.