De rol van burgers als bron van innovatie

Persoon in kamer met gereedschap aan de muur

‘If nobody else is going to invent a dishwashing machine, I’ll do it myself’ zei Josephine Cochran die de vaatwasser uitvond omdat ze haar porselein wilde beschermen tegen ruwe afwassers. Naar precies dit soort ‘onverwachte bronnen van innovatie’ deed Max Mulhuijzen onderzoek. Waar innovatie vaak werd toegeschreven aan de Research & Development afdelingen van bedrijven, geven recente voorbeelden aan hoe belangrijk de rol van burgers is als bron van innovatie. Volgens Mulhuijzen moet daar meer aandacht en ondersteuning voor komen. Hij deed onder andere onderzoek naar de middelen en motivaties die leiden tot de ontwikkeling en verspreiding van innovaties door burgers, en schetst in zijn proefschrift de implicaties voor beleidsmaatregelen en innovatiemanagement.

Mulhuijzen promoveerde op 7 juli 2023 aan de Universiteit Utrecht. 

Met zijn onderzoeken hoopt hij bij te dragen aan een samenleving waarin we een breder perspectief ontwikkelen op vooruitgang. ‘Met meer kennis over het innovatieproces van individuele burgers kunnen we het innovatiebeleid zo inrichten dat zowel initiatieven binnen als buiten bedrijfsgrenzen worden gesteund en bedrijven inlichten over het innovatiepotentieel dat zij kunnen behalen door samenwerkingen met burgers aan te gaan.’