Herinrichting Leuvenplein

Fietsenstalling Leuvenplein

Het Leuvenplein wordt volledig opgeknapt. Zo wordt de bestrating vernieuwd. Ook komen er meer fietsparkeerplekken en wordt het riool vervangen. Daarmee verbetert de leefbaar- en duurzaamheid. In de nieuwe situatie functioneert het plein voor alle logistiek optimaal. Bovendien wordt het ook een comfortabele omgeving voor de gebruikers.

Hoe ziet het ontwerp er uit?

Fietsenstalling
Er komt een overdekte (deels) afgesloten fietsenstalling aan de kant van het Marinus Ruppertgebouw. Deze fietsenstalling is te gebruiken door medewerkers van de Universiteit Utrecht. Naast de fietsenstalling komen er op het plein fietsparkeerplekken bij door middel van aanbindbeugels.

Duurzaamheid
Het verouderde rioolstelsel wordt vervangen. Dit gebeurt met behulp van een infiltratiesysteem waarbij het regenwater eerst in de grond dringt. Zo blijft het regenwater langer in het gebied. Dit is goed voor een optimale waterbalans en zorgt voor duurzaam gebruik van regenwater. Het traditionele regenwaterriool blijft aanwezig om water van extreme regenbuien af te voeren.

Groen
Op het plein komen grote heesters en nieuwe - vooral inheemse - bomen te staan. Ook is er gekozen voor bloemrijke beplanting. Dit verbetert de biodiversiteit. Ook de bijen en andere insecten zijn er dol op. Vanwege de aanleg van het riool en de bouw van de fietsenstalling moet een aantal huidige bomen gekapt worden. Een deel daarvan is in slechte conditie waardoor kappen sowieso noodzakelijk is.

Het bestratingsmateriaal bestaat uit hergebruikt betongranulaat. De oude bestrating gaat zo veel mogelijk naar een verwerkingsbedrijf die het materiaal weer geschikt maakt voor hergebruik.

Auto parkeren
De meeste autoparkeerplekken op het Leuvenplein verdwijnen, dus ook de huidige parkeerplekken voor het gebouw Casa Confetti. In totaal komen er 21 parkeerplekken terug voor gebruik Universiteit Utrecht. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor fietsparkeren en beplanting.

Afvalcontainers
Dichtbij Casa Confetti worden zes ondergrondse afvalcontainers geplaatst (3 restafval, 1 papier, 1 glas, 1 plastic). Bij het bestuursgebouw worden vier ondergrondse afvalcontainers geplaatst (3 restafval, 1 plastic).

Hoe ziet de planning eruit?
Begin februari 2019 starten de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden is het Leuvenplein afgesloten voor verkeer (uitgezonderd hulpdiensten, bestemmings- en logistiekverkeer). Daarom zorgen we voor omleidingroutes voor voetgangers en logistiekverkeer, zie afbeelding. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, en duren in totaal ongeveer zes maanden.

Meer informatie, suggesties of ideeen
Heb je vragen, suggesties of ideeën? Laat het gerust weten via leuvenplein@uu.nl. We helpen je graag.