Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Universiteit Utrecht

Traditie en historie

De Universiteit Utrecht, opgericht in 1636, heeft een lange historie en is rijk aan traditie. Op verschillende plaatsen in de stad is de historie van de Universiteit Utrecht terug te zien in de vorm van gebouwen, tuinen en straatnamen. De universiteit is gericht op de toekomst maar verliest het verleden niet uit het oog. Zij koestert haar geschiedenis in bibliotheekcollecties, musea, toegankelijke databases en een actieve geschiedschrijving.

cortegeMeer over de historie van de Universiteit Utrecht:

Historische rondleiding

Bij de Historische rondleiding in de Utrechtse binnenstad komen een aantal plaatsen aan bod die in historisch opzich belangrijk zijn geweest bij de totstandkoming van de universiteit. Meer informatie is te vinden op www.uu.nl/rondleiding.

De lange historie van de Universiteit Utrecht brengt ook een aantal tradities met zich mee. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Dies Natalis

De Dies Natalis, de geboortedag ofwel verjaardag van de Universiteit Utrecht, werd op 26 maart gevierd in de Domkerk. Het thema van de viering was Dynamics of Youth.

De diesrede werd gehouden door prof.dr. Michael Sandel, the Anne T. and Robert M. Bass Professor of Government at Harvard University (USA).

Meer informatie over de Dies Natalis 2014

De Dies Natalis wordt in 2015 gevierd op 26 maart. In 2016 zal de Dies Natalis gevierd worden op 25 maart.

Opening van het Academisch Jaar

De Opening van het Academisch Jaar 2014-2015 van de Universiteit Utrecht zal plaatsvinden op maandag 1 september 2014. Het thema van de viering is Instituties, één van de strategische thema's van de Universiteit Utrecht.

De openingstoespraak zal gehouden worden door Marjan Oudeman, voorzitter van het College van Bestuur. De keynote speech getiteld Science for Society wordt gehouden door dr. James A. Robinson, David Florence Professor of Government aan Harvard University (bekend van onder meer het boek Why nations fail: the origins of power, prosperity and poverty). Daarna zullen de studentenprijzen (de prijs voor bijzondere verdiensten 2014 en de scriptieprijs 2014) uitgereikt worden. Na afloop is er wederom een receptie in de aula van het Academiegebouw.

In 2015 zal de Opening Academisch Jaar plaatsvinden op 31 augustus.

Koningsbergerlezing

De Koningsbergerlezing is in 2009 door de Universiteit Utrecht ingesteld als eerbetoon aan de Utrechtse wetenschapper prof. dr. Victor Koningsberger. Op 25 november 1940 nam hij het als eerste hoogleraar op voor de joodse collega’s die door de Duitse bezetters verbannen werden van de universiteit.

Op 12 december 2013 werd de vierde Koningsbergerlezing gehouden door oud minister Buitenlandse Zaken Bernard Bot.

Lustrum

Elke 5 jaar viert de universiteit traditiegetrouw haar lustrum. In 2011 bestond de Universiteit Utrecht 375 jaar. De viering van dit 75ste lustrum werd ingeluid met een feestelijke diesviering op 25 maart 2011.

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

De Koninklijke onderscheidingen worden vrijdag 26 april uitgereikt. Een overzicht van de koninklijke onderscheidingen die zijn uitgereikt aan medewerkers van de Universiteit Utrecht:

2004 - 2005  - 2006 - 2007 -  2008 -  2009 -  2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014

Herdenking 4 mei

Jaarlijks herdenkt de universiteit op 4 mei de leden van de universitaire gemeenschap die in de periode 1940 - 1945 zijn omgekomen bij het monument bij de ingang van de Aula in het Academiegebouw.