Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Universiteit Utrecht

Missie en strategie

Missie

De Universiteit Utrecht is een groot en veelzijdig kenniscentrum dat onderwijs en onderzoek van internationale kwaliteit biedt. Haar doelen:

  • jonge mensen academisch vormen
  • nieuwe generaties onderzoekers opleiden
  • academici opleiden die kennis en professionele vaardigheden combineren 
  • grensverleggend onderzoek doen
  • bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

Betrokkenheid, inspiratie, ambitie en onafhankelijkheid zijn de kernwaarden die centraal staan bij de Universiteit Utrecht. De universiteit vormt haar academische gemeenschap door te investeren in medewerkers en studenten.

Strategie en prestatieafspraken

De strategie is vastgelegd in het Strategisch Plan 2012-2016 Universiteit Utrecht inclusief prestatieafspraken in het kader van het hoofdlijnenakkoord. De strategie is erop gericht om de nationale en internationale positie van onze universiteit zowel op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie verder te versterken. 

Wetenschappelijke integriteit

Binnen de Universiteit Utrecht rust op alle betrokkenen bij het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit.
In de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening zijn de principes neergelegd die iedere wetenschapsbeoefenaar in acht zou moeten nemen: zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

Meer informatie

Omgangsregels van de Universiteit Utrecht: Code of Conduct

De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht. Deze code beschrijft de waarden die richting geven aan het werken en studeren aan de universiteit.

Daarnaast kent de Universiteit Utrecht een Gedragscode ongewenst gedrag om ongewenst gedrag te voorkomen en bestrijden.

Code ‘Goed Bestuur’

De Code ‘Goed Bestuur’ is een code opgesteld en ondertekend door alle Nederlandse universiteiten. Deze code vormt het kader waarin transparantie van en verantwoording over het bestuur van de universiteiten wordt weergegeven.