Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Universiteit Utrecht

Bestuur en organisatie

De Universiteit Utrecht heeft twee bestuurslagen in haar hoofdstructuur: het universitaire niveau en het niveau van de diensten en faculteiten. De bestuursstructuur van de Universiteit Utrecht is vastgelegd in een aantal specifieke regelingen, waaronder het bestuurs- en beheersreglement.

Voor beide bestuursniveaus geldt dat er formele medezeggenschapsorganen ingesteld zijn. De universiteit hecht veel belang aan deze betrokkenheid van medewerkers en studenten.

Organogram Universiteit Utrecht Raad van Toezicht
Raad van BestuurCollege van BestuurUniversiteitsraadFaculteit GeesteswetenschappenFaculteit Recht, Economie, Bestuur en OrganisatieFaculteit B├ĘtawetenschappenFaculteit GeowetenschappenFaculteit Sociale WetenschappenFaculteit DiergeneeskundeFaculteit GeneeskundeUniversitair Medisch CentrumUniversity College UtrechtUniversitaire BestuursdienstUniversiteitsbibliotheek