Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Universiteit Utrecht

Parkeren

Parkeerlocaties

De Uithof kent parkeervoorzieningen met verschillende toegankelijkheidregimes. Er zijn:
 • Ongereguleerde parkeerterreinen met vrije toegang;
 • Gereguleerde terreinen/garages met betaald parkeren voor gasten in combinatie met autorisaties voor medewerkers;
 • Gereguleerde terreinen voor uitsluitend vergunningparkeren;
 • Ongereguleerd straatparkeren;
 • Overige parkeervoorzieningen.

Ongereguleerd (gratis) parkeren, openbaar toegankelijk

Het is zeer beperkt mogelijk om gratis te parkeren in De Uithof en dit zal in de komende jaren geheel worden afgebouwd. Dit is (nog) mogelijk op:
 • Parkeerterrein Jenalaan (capaciteit 426);
 • Parkeervakken Leuvenplein (capaciteit 28);

Gereguleerd parkeren (betaald, resp. gesubsidieerd voor medewerkers), openbaar toegankelijk

Bezoekers en gasten kunnen in De Uithof tegen betaling parkeren, het parkeren door medewerkers van de Universiteit en de Hogeschool met een parkeerautorisatie wordt (nog) volledig gesubsidieerd, het parkeren door medewerkers van het UMC Utrecht wordt gedeeltelijk gesubsidieerd. Dit regime is van kracht in/op:
 • Parkeergarage Zuid UMC Utrecht;
 • Parkeerterrein Bolognalaan (capaciteit 128);
 • Parkeerterrein Budapestlaan (capaciteit 135);
 • Parkeergarage Cambridgelaan (capaciteit 504);
 • Parkeerterrein Heidelberglaan (capaciteit 227);
 • Parkeerterrein Leuvenlaan (capaciteit 113);
 • Parkeerterrein Padualaan (capaciteit 419);
 • Parkeerterrein Sorbonnelaan (capaciteit 613);
 • Parkeerterreinen WKZ (capaciteit xxx);
 • Parkeerterrein Uppsalalaan (capaciteit 125);
 • Parkeerterrein Yalelaan (capaciteit 213);
 • P+R De Uithof (capaciteit 2000).

Vergunningparkeren, niet openbaar toegankelijk

 • Parkeerterrein Princetonplein (uitsluitend vergunninghouders TNO/Deltares);
 • Parkeerterrein Sorbonnelaan Noord (uitsluitend vergunninghouders SRON);
 • Parkeerterrein Studentencomplex Cambridgelaan (uitsluitend bewoners);
 • Parkeergarage Noord UMC Utrecht (uitsluitend medewerkers UMC en CMH);

Ongereguleerd straatparkeren

De mogelijkheden zijn geheel opgeschort.
 • Uppsalalaan (tijdelijk parkeerverbod i.v.m. bouwverkeer).

Overige parkeervoorzieningen

Parkeren op eigen terrein KNAW (niet openbaar toegankelijk)
 • Parkeren klinieken Diergeneeskunde voor patiënteigenaren (uitrijmunten bij de recepties)
 • Parkeren Ronald McDonaldhuis op terrein Lundlaan (CMH, niet openbaar toegankelijk);
 • Parkeren militaire voertuigen op terrein Lundlaan (niet openbaar toegankelijk);
 • Parkeren Sanquin-Bloedbank (donoren).
De locaties van de parkeerterreinen en garages zijn aangegeven op de plattegrond.

Parkeertarieven

De tarieven op de universitaire terreinen/garage bedragen van maandag t/m vrijdag 07:00 - 18:00 uur € 0,50 per 33 minuten (eerste 30 minuten gratis), tenzij anders aangegeven. Er geldt een dagmaximum van € 7,-. Voor het UMC Utrecht geldt van maandag t/m vrijdag 07:00 - 18:00 uur tussen 30 minuten en een uur € 1,- en verder € 0,50 per 30 minuten tot een dagmaximum van € 12,- (eerste 30 minuten gratis). Voor zaterdagen, zon- en feestdagen geldt € 1,- ongeacht verblijfsduur. Voor een verloren kaart wordt altijd de maximale dagprijs in rekening gebracht.

Sanctionering

De uitvoering van het parkeerbeheer wordt verzorgd door FSC Security voor de universitaire voorzieningen en door de bewakingsdienst van het UMC Utrecht op de ziekenhuisparkeervoorzieningen. Beide organisaties passen wielklemmen toe tegen parkeerovertreders die tegen betaling van afhandelingskosten verwijderd worden. De kosten voor verwijdering van een klem bedragen € 25,- (universitair terrein).

Uitrijkaarten

Op grond van de regeling gastparkeren beschikt een aantal organisaties/onderdelen en bedrijven in De Uithof over de mogelijkheid parkeerkosten voor gasten door middel van uitrijkaarten over te nemen. U kunt bij uw gastheer navragen of hij over dergelijke kaarten beschikt. Uitgevende partijen worden, afhankelijk van omzet, per kwartaal of per jaar gefactureerd.

P&R De Uithof

P+R De Uithof is met 2.000 parkeerplaatsen één van de grootste parkeergarages van Nederland. De parkeergarage is gebouwd in opdracht van gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht en op 1 oktober 2013 in gebruik genomen. 1.500 parkeerplaatsen zijn beschikbaar voor abonnementhouders van de zorg- en kennisinstellingen in het Utrecht Science Park De Uithof. Daarnaast zijn er 500 publieke P+R plaatsen van de gemeente in de parkeergarage. P+R gebruikers betalen 5 euro per dag parkeren en kunnen met hun parkeerbewijs gratis reizen met het Openbaar Vervoer in de stad Utrecht (met maximaal 5 personen). Voor bezoekers van de binnenstad is dit zeer interessant, want het is voordeliger ten opzichte van de daar geldende parkeertarieven (4,50 euro per uur).

Meer weten over P+R De Uithof, kijk op slim Utrecht in.

Gehandicaptenarkeerplaatsen (MiVa)

De Uithof beschikt bij de meeste gebouwen, op korte afstand van de gebouwtoegang, over algemene gehandicaptenparkeerplaatsen die beschikbaar zijn voor houders van een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Voor een overzicht van de locatie van deze plaatsen is dit kaartje beschikbaar.

Bewonersparkeren

Bewoners van de studentencomplexen Cambridgelaan en La Capanna kunnen parkeren op parkeerplaatsen die zijn aangelegd bij deze woonlocaties. Er geldt een vergunningsregime waarvoor informatie kan worden verkregen bij het woonbestuur van het complex of bij de verhuurder: SSH Utrecht. Bewoners van alle complexen kunnen daarnaast gebruik maken van de algemene parkeervoorzieningen in De Uithof onder dezelfde condities als bezoekers. De omvang van het parkeerareaal in De Uithof is mede gebaseerd op de parkeervraag van de woongebouwen (parkeernormering).