Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Onderzoek

Internationale samenwerking

Samenwerking met buitenlandse universiteiten is essentieel voor hoogwaardig onderzoek en excellent onderwijs. De Universiteit Utrecht werkt daarom samen met gerenommeerde universiteiten over de hele wereld. Die bestaat uit:

  • samenwerking in onderzoek- en onderwijsprogramma’s
  • uitwisseling van onderzoekers, docenten en studenten
  • fellowshipprogramma’s
  • bijzondere leerstoelen voor visiting professors

Utrecht University Partners

De Universiteit Utrecht heeft voor  universiteitsbrede internationale strategische samenwerking met een beperkt aantal buitenlandse universiteiten geselecteerd: de Utrecht University Partners (UUPs). Deze buitenlandse onderzoeksuniversiteiten verrichten over het algemeen hoogwaardig onderzoek dat past in een van de focusgebieden van de Universiteit Utrecht en werken samen met  verschillende faculteiten. Ter bevordering van deze samenwerkingen is geld voor specifieke activiteiten beschikbaar. 

In deze fact sheet staat een Engelstalig overzicht van alle activiteiten in 2014 rondom internationale strategische samenwerking. Lees verder op de Engelstalige pagina Open Calls voor een actueel overzicht hiervan.

Internationale netwerken

De Universiteit Utrecht is actief lid van diverse gerenommeerde internationale onderzoek- en onderwijsnetwerken:

Wetenschappelijke instituten in het buitenland

De Universiteit Utrecht is medebestuurder van 6 Nederlandse wetenschappelijke instituten in het buitenland en penvoerder van het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence (Italië).

Buitenlandse studenten

Jaarlijks studeren ruim 2.500 buitenlandse studenten studeerden aan de Universiteit Utrecht in het kader van een uitwisselingsprogramma of om een bachelor- of masteropleiding te volgen.

Engelstalig onderwijsaanbod

Naast 4 Engelstalige bacheloropleidingen telt de universiteit 84 Engelstalige masterprogramma's. Daarnaast organiseert de Utrecht Summer School elk jaar ruim 125 zomercursussen voor studenten en promovendi. Lees verder op de Engelstalige websites van International Students en de Utrecht Summer School.

Studeren in het buitenland

Jaarlijks nemen zo’n 1000 Utrechtse studenten deel aan een van de vele uitwisselingsprogramma’s waarin de Universiteit Utrecht participeert. Kijk voor meer informatie op Studeren in het buitenland.

Meer informatie

Stuur een email naar de Directie Onderwijs & Onderzoek voor meer informatie over internationale samenwerking.