Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Onderzoek

Promoveren aan de Universiteit Utrecht

Promovendi leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek van de Universiteit Utrecht. Kijk voor inhoudelijke informatie over promoveren ook op de Engelstalige site voor aankomende PhD candidates. Huidige promovendi vinden het promotiereglement en de benodigde formulieren bij Regelingen op deze site.

Aantrekkelijke onderzoeksomgeving

De Universiteit Utrecht biedt promovendi een aantrekkelijke onderzoeksomgeving. De onderzoeksbeoordelingen en internationale rankings getuigen van de hoge kwaliteit van het Utrechtse onderzoek. Uit een tevredenheidsonderzoek (pdf) onder de Utrechtse promovendi uit 2011 blijkt dat zij positief oordelen over hun promotietraject. Gemiddeld geven zij een 7,4 hiervoor. De universiteit telt veel toponderzoekers die een inspirerende promotor kunnen zijn.

475

Ieder jaar ronden zo'n 475 Utrechtse promovendi hun onderzoek met een proefschrift af. Naast de promotieplaatsen die de Universiteit Utrecht biedt, kunnen kandidaten met een afgeronde master- of doctoraalgraad zelf een voorstel voor een promotieonderzoek indienen.

Graduate Schools

De PhD programma's en onderzoeksmasters zijn ondergebracht in 6 Graduate Schools. Dit zorgt voor een goede kwaliteitsborging. Tijdens het 4-jarige promotietraject werken promovendi onder begeleiding van een hoogleraar aan een onderzoeksproject dat uitmondt in een proefschrift (of een serie artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften). Daarnaast volgen promovendi onderwijs in de Graduate Schools en geven zij vaak zelf onderwijs aan studenten.

Na de promotie

Ook na de promotie verwelkomt en ondersteunt de Universiteit Utrecht jong onderzoekstalent. Daarnaast ondersteunt de Universiteit Utrecht haar promovendi aan het einde van het promotietraject met verschillende arbeidsmarktorientatietrainingen zoals PhACE en Work2Work.

Meer informatie

Ga voor inhoudelijke informatie naar de Engelstalige site voor aankomende PhD candidates, bekijk de wetenschappelijke vacatures van deze universiteit en/of lees meer over het Promovendi Overleg. Huidige promovendi vinden het PhD-reglement en de benodigde formulieren bij Regelingen op deze site.