Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Onderzoek

Focusgebieden

In het Strategisch plan 2012-2016 heeft de Universiteit Utrecht zich ten doel gesteld om naast de vier strategische thema’s te investeren in focusgebieden. Deze focusgebieden hebben als doel bij te dragen aan de aanscherping van het profiel van de Universiteit Utrecht.

Vanuit het fundament van de focusgebieden en de strategische thema’s bouwt de Universiteit Utrecht verder aan een integrale aanpak van wetenschappelijke en maatschappelijke vragen. Zij kiest voor nog meer focus in het onderzoek en koppelt wetenschappelijke excellentie en fundamenteel onderzoek aan een maatschappelijke opdracht. 

De vastgestelde 11 focusgebieden zijn: