Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Print deze pagina
a a a
Masterkiezers

Planologie

planologie - inschrijven

Een continu proces van aanpassing van de ruimtelijke inrichting

Je wordt opgeleid om als planoloog een bijdrage te leveren aan het continue proces van aanpassing van de ruimtelijke inrichting in een veranderende samenleving.

Analyseren en oplossingen aandragen

Denk bijvoorbeeld aan grootstedelijke onderwerpen als erfgoedplanning, vastgoedontwikkeling en woningbouw. Het analyseren van en oplossingen aandragen voor dergelijke complexe vraagstukken vergt de nodige expertise. Je maakt je daarom de volgende vaardigheden eigen:

  • het opzetten van onderzoek en academisch schrijven;
  • het formuleren van programma's van eisen;
  • de evaluatie en het prioriteren van alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden;
  • bestuur en management;
  • de regie van politieke besluitvorming, op diverse overheidsniveaus.

Inhoudelijke verdieping, stage en onderzoeksopdracht

Een stage, eventueel in het buitenland en een onderzoeksopdracht maken een belangrijk onderdeel uit van het programma. Maar ook inhoudelijke verdieping maakt nadrukkelijk deel uit van dit masterprogramma. Je leert de verworven kennis toepassen op actuele planologische vraagstukken. De voertaal is Nederlands. Een enkele cursus wordt vanwege deelname van uitwisselingsstudenten in het Engels gegeven.

Rianne van den Heuvel  Rianne van den Heuvel, alumna Planologie:
"Je krijgt in de master veel vrijheid en ruimte om je eigen onderwerpen te kiezen en je master zelf in te vullen"

 

Ben je geïnteresseerd in dit programma?

planologie - inschrijvenplanologie - open dag
Academische master Voertaal: Nederlands Vorm: voltijd; deeltijd
Start: september Duur: 1 jaar voltijd, 2 jaar deeltijd (60 ECTS) Titulatuur: MSc
Wettelijk tarief: 1.906 euro (2014-2015) Instellingstarief: 15.150 euro (2014-2015)
Lees meer over collegegeld.
Aangeboden door: Faculteit Geowetenschappen; Graduate School of Geosciences
Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam Planologie (code 66622).