Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Print deze pagina
a a a
Masterkiezers

Planologie

planologie - inschrijven

 
Met het masterprogramma Planologie word je opgeleid om een bijdrage te leveren aan het continue proces van aanpassing van de ruimtelijke inrichting aan een veranderende samenleving. In dit planningsproces gaat het vaak om beperkt beschikbare ruimte waarbij allerlei ruimtelijke claims met elkaar moeten worden verbonden. Hierbij is er sprake van partijen met strijdige belangen waaraan zoveel mogelijk recht moet worden gedaan.

Analyseren en oplossingen aandragen

Bij Planologie verdiep je je in de meest complexe en gevoelige onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan grootstedelijke onderwerpen als klimaatadaptatie, erfgoedplanning, vastgoedontwikkeling of woningbouw. Het Utrechtse masterprogramma Planologie heeft een economisch getint programma, waarbij het ‘academische’ en het ‘praktische’ gecombineerd wordt. Het analyseren van en oplossingen aandragen voor dergelijke complexe vraagstukken vergt de nodige expertise. Je maakt je daarom de volgende vaardigheden eigen:

  • het formuleren van programma's van eisen;
  • de evaluatie en het prioriteren van alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden;
  • bestuur en management;
  • de regie van politieke besluitvorming, op diverse overheidsniveaus;
  • het opzetten van onderzoek en academisch schrijven.

Internationaal perspectief

Het masterprogramma Planologie heeft een sterk internationaal perspectief. Er wordt met een internationale bril gekeken naar het Nederlandse systeem van de ruimtelijke ordening. Hiervoor worden verschillende buitenlandse docenten uitgenodigd om een gastcollege te verzorgen. Bovendien heb je de mogelijkheid om een stage in het buitenland te doen.

Ben je geïnteresseerd in het oplossen van complexe en grootstedelijke problematiek? Vind je het leuk om breed bezig te zijn, zowel in theoretische als in praktische zin? Zou je dit willen combineren in je toekomstige werk? Dan is het masterprogramma Planologie iets voor jou!

Rianne van den Heuvel  Rianne van den Heuvel, alumna Planologie:
"Je krijgt in de master veel vrijheid en ruimte om je eigen onderwerpen te kiezen en je master zelf in te vullen"

 

planologie - inschrijvenplanologie - open dag
Academische master Voertaal: Nederlands Vorm: voltijd; deeltijd
Start: september Duur: 1 jaar voltijd, 2 jaar deeltijd (60 ECTS) Titulatuur: MSc
Wettelijk tarief: 1.906 euro (2014-2015) Instellingstarief: 15.150 euro (2014-2015)
Lees meer over collegegeld.
Aangeboden door: Faculteit Geowetenschappen; Graduate School of Geosciences
Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam Planologie (code 66622).