Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Print deze pagina
a a a
Masterkiezers

Duur van de studiefinanciering

Master na een universitaire bacheloropleiding

Voor een universitaire bacheloropleiding én een éénjarig masterprogramma kun je maximaal 48 maanden prestatiebeurs krijgen. In het geval van een tweejarig masterprogramma 60 maanden en een driejarig masterprogramma 72 maanden. 

De maanden studiefinanciering die je al eerder ontving worden van het totaal afgetrokken. Voor alle masterprogramma’s geldt dat je na die maanden prestatiebeurs nog maximaal 36 maanden kunt lenen bij de DUO.

Master na een hbo-opleiding

Of je na je hbo-opleiding nog recht hebt op extra prestatiebeurs, hangt af van de duur van die master.

Volg je een éénjarige master na een vierjarige hbo-opleiding, dan heb je meestal geen recht op extra prestatiebeurs. In totaal geeft deze opleiding namelijk recht op vier jaar prestatiebeurs en die heb je waarschijnlijk al ontvangen. Deze vier jaar worden omgezet in een gift na het behalen van je hbo-diploma.

Bij een tweejarige master heb je recht op één jaar extra prestatiebeurs, dus in totaal vijf jaar. Bij een driejarige master heb je recht op twee jaar extra prestatiebeurs, dus in totaal zes jaar. Ook deze extra prestatiebeurs ontvang je eerst in de vorm van een rentedragende lening. Die lening wordt een gift als je je masterdiploma haalt binnen de diplomatermijn van tien jaar.

Pre-mastertraject

Een pre-mastertraject geeft geen recht op extra studiefinanciering. Dit wordt namelijk niet gezien als een onderdeel van het masterprogramma. Wél kun je de studiefinanciering, indien je daar nog recht op hebt omdat je als voltijdstudent voor de pre-master staat ingeschreven, laten doorlopen tijdens het pre-mastertraject. Teveel ontvangen studiefinanciering moet je terugbetalen!

Verzilveren studiefinanciering binnen 10 jaar

Houd er rekening mee dat je de studiefinanciering binnen de diplomatermijn verzilvert. Na afloop van de (eventueel verlengde) diplomatermijn heb je geen recht meer op studiefinanciering ook al heb je nog niet alle maanden opgemaakt.