Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Universiteitsbibliotheek Utrecht

Europees Documentatie Centrum (EDC)

Collectie

Nieuws:
Het merendeel van de publicaties van de EU zijn digitaal beschikbaar via de EU-Bookshop.
De overige publicaties uit het EDC die niet digitaal beschikbaar zijn, worden in het Depot geplaatst.
Alle Publicatiebladen zijn gedigitaliseerd en als pdf beschikbaar in EUR-Lex. Zie het overzicht van Publicatiebladen in EUR-Lex.

Algemeen
In de UB Binnenstad is een Europees Documentatie Centrum (EDC) gehuisvest. Dit EDC bevat door de Europese Unie zelf uitgegeven publicaties: het Publicatieblad, de jurisprudentie van het Hof van Justitie en vele publicaties van de Commissie, de verschillende Directoraten Generaal en van Eurostat.
Meer informatie over Europese documentatiecentra is te vinden via de website Europe Direct - Europese Documentatiecentra.

De gedrukte publicaties hebben als signatuur EDC, u vindt ze bij de collectie EUR (Europees en economisch publiekrecht). De publicaties in het EDC zijn opgenomen in de catalogus. De meeste publicaties in het EDC kunnen kort (2 weken) worden geleend.

Veel publicaties zijn ook online beschikbaar in de EU Bookshop.

Officiële Publicaties
In het EDC zijn twee belangrijke officiële publicaties aanwezig: het "Publicatieblad" en de "Jurisprudentie".
Van het Publicatieblad (sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Nice: "Publicatieblad van de Europese Unie") zijn de L- en C-serie (vrijwel) compleet aanwezig. In de L-serie wordt de regelgeving gepubliceerd, in de C-serie mededelingen en bekendmakingen. Mededelingen worden overigens in toenemende mate alleen nog in de elektronische CE-serie gepubliceerd (beschikbaar in Eur-Lex).
In de Jurisprudentie worden de arresten van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg alsmede de conclusies van de Advocaten-Generaal gepubliceerd. Helaas loopt deze officiële publicatie sterk achter. Voor recente arresten en conclusies kan men de voorlopige versies op de website van het Hof of in Eur-Lex raadplegen.

EU documenten
In het EDC zijn verder aanwezig: teksten van de Verdragen, de belangrijkste Verslagen (onder meer: het Algemeen Verslag en het Verslag over het Mededingingsbeleid), vele publicaties van de Directoraten-Generaal van de Europese Commissie en enkele publicaties van Eurostat.
De door de Commissie gepubliceerde "Com-documenten" zijn aanwezig op microfiche (vanaf ca. 1983 t/m 1999, in de kelder waar ook het leesapparaat staat). Recente COM-documenten zijn te vinden in Eur-lex (zie de collectie: " Voorbereidende documenten").
Documenten van het Europees Parlement (Zittingsdocumenten en Handelingen) zijn aanwezig op papier (tot 1983, op te vragen via het magazijn) en op microfiche (ca. 1983 t/m 1997, in de kelder van UB Binnenstad). Vanaf 1996 zijn deze documenten beschikbaar op de internetsite van het Parlement.

Digitale bestanden
Voor het opzoeken van afzonderlijke besluiten en uitspraken kan gebruik worden gemaakt van de databank EUR-Lex die vrij toegankelijk is.

Internetbronnen
Zie in de Juridische Internet Bibliotheek de rechtsrubriek Europees recht.

Zoekhulp

LibGuide Jurisprudentie
LibGuide Juridische Literatuur
LibGuide Wet- en regelgeving

Contact
Informatiespecialisten
Dhr. Luuk de Graaf
Mw. Ingrid van der Heijde
Mw. Cora Pieffers-Meijer

Vakspecialist
mr. drs. H.G.J. (Henk) Zonneveld
Adres: Drift 27, 3512 BR Utrecht
Tel.: (030) 253 6250