Utrecht University School of Economics (U.S.E.)

Utrecht University School of Economics (U.S.E.) onderscheidt zich door multidisciplinair onderzoek. 

Conform haar missie heeft U.S.E.  de ambitie om een internationaal erkend wetenschappelijk onderzoeksinstituut te zijn. Het onderzoek heeft een sterke economische basis en kenmerkt zich door aandacht voor multidisciplinaire vraagstukken. Samenwerking met andere disciplines wordt gestimuleerd door het onderzoek te richten op de institutionele, historische en ruimtelijke aspecten van economische vraagstukken. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan maatschappelijk relevante problemen.

Het onderzoek is geconcentreerd in het onderzoeksprogramma: Multidisciplinary Economics

Met dit onderzoeksprogramma participeert U.S.E. in negen van de multidisciplinaire - disciplineoverstijgende - focusgebieden van de Universiteit Utrecht:

  • Game Research
  • History and Philosophy of the Sciences and Humanities
  • Neuroscience and Cognition Utrecht (NCU
  • Future Food Utrecht
  • Foundations of Complex Systems
  • Education for Learning Societies (ELS
  • Professional Performance
  • Sport & Society
  • Cultures, Citizenship and Human Rights

Binnen U.S.E. heerst een levendig onderzoeksklimaat zoals onder meer blijkt uit de twee wekelijkse seminars – één voor interne sprekers en één voor externe sprekers – en de  working papers. Regelmatig ontvangt U.S.E. internationale gastonderzoekers.

Om jong onderzoekstalent te ontwikkelen is daarnaast onder verantwoordelijkheid van U.S.E.  de tweejarige researchmaster Multidisciplinary Economics ontwikkeld.

 

 

Departement Economie