Sport

De Universiteit Utrecht hecht veel waarde aan sport. Sport verbindt en houdt lichaam en geest gezond. Daarnaast draagt sport bij aan een positief studie- en werkklimaat. De Universiteit Utrecht ziet de verbindende kracht van de sport, onderwijs en onderzoek als één van de maatschappelijk bindende elementen waardoor iedereen zich binnen onze samenleving op een gezonde wijze zowel educatief, beroepsmatig, sociaal en sportief kan ontwikkelen.

De Universiteit Utrecht zet zich daarom actief in om sport meer op de agenda te zetten. Dit doet zij onder andere door sport een centrale plaats te geven in onderwijs en onderzoek, topsport onder studenten te faciliteren, deel te nemen aan evenementen en voldoende faciliteiten voor studenten en medewerkers te bieden. De Universiteit Utrecht werkt hierbij samen met verschillende partners.

Actueel
Sportaanbod
Sportcentrum Olympos

Als je lekker in je vel zit, presteer je beter. Dus kom in je pauze of vrije tijd lekker sporten bij Sportcentrum Olympos.

Topsportende studenten

De Universiteit Utrecht koestert intelligent én sportief talent. Er zijn daarom speciale regelingen voor topsporters.

Tour de France 2015

Van 1 t/m 5 juli staat Utrecht volledig in het teken van de Grand Départ van de Tour de France. De Grand Départ is de feestelijke start van de Tour de France die dit jaar in Utrecht plaats zal vinden. 

Sport