Sport

De Universiteit Utrecht hecht veel waarde aan sport. Sport verbindt en houdt lichaam en geest gezond. Daarnaast draagt sport bij aan een positief studie- en werkklimaat.

De Universiteit Utrecht ziet de verbindende kracht en de maatschappelijke functie van sport. De redenen dat sport in zowel onderwijs als onderzoek, met name binnen het focusgebied Sport & Society, centraal staan.

De komst van de Tour de France in 2015 naar Utrecht biedt gelegenheid om met elkaar het debat aan te gaan over de verschillende waarden en betekenissen van fietsen in het algemeen en de Tour in het bijzonder. De Universiteit Utrecht werkt daarom samen met het UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht aan een activatieprogramma Kennis. Uitgangspunt hierbij is dat er zo veel mogelijk wordt aangehaakt bij eigen activiteiten van de verschillende organisaties.

Actueel
Sportaanbod
Sportcentrum Olympos

Als je lekker in je vel zit, presteer je beter. Dus kom in je pauze of vrije tijd lekker sporten bij Sportcentrum Olympos.

Topsportende studenten

De Universiteit Utrecht koestert intelligent én sportief talent. Er zijn daarom speciale regelingen voor topsporters.

Tour de France 2015

Van 1 t/m 5 juli staat Utrecht volledig in het teken van de Grand Départ van de Tour de France. De Grand Départ is de feestelijke start van de Tour de France die dit jaar in Utrecht plaats zal vinden. 

Sport

Sport