Sport

De Universiteit Utrecht hecht veel waarde aan sport. Sport verbindt en houdt lichaam en geest gezond. Daarnaast draagt sport bij aan een positief studie- en werkklimaat.

De Universiteit Utrecht ziet de verbindende kracht en de maatschappelijke functie van sport. Onderzoek naar de functie van sport staat centraal in het focusgebied Sport & Society.

De komst van de Tour de France in 2015 naar Utrecht bood gelegenheid om het debat aan te gaan over de betekenis van fietsen in het algemeen en de Tour in het bijzonder. De Universiteit Utrecht werkte samen met het UMC Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht aan een Kennisprogramma rondom de Grand Départ.

Sport

Sport