Faculteit Geneeskunde - UMC Utrecht

De faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht werken samen op het gebied van onderwijs en onderzoek voor patiëntenzorg. De uitvoering van de taken vindt plaats in het UMC Utrecht en gebeurt onder verantwoordelijkheid van het UMC Utrecht.

Onderwijs in het UMC Utrecht
Onderwijs

Wij willen studenten en professionals in de gezondheidszorg en het biomedische onderzoek opleiden tot topprofessionals die samen met anderen vaardig en veilig werken. Zij dragen bij aan kennisontwikkeling in en voor de gezondheidszorg.

Life Sciences research: bloedplaat met bacteriekweek
Onderzoek

Het onderzoek van het UMC Utrecht is geconcentreerd in zes programma's. Patiëntenzorg is geïntegreerd in deze programma's. Een multidisciplinaire aanpak garandeert dat patiënten profiteren van recente beschikbare expertise en innovatieve technologische oplossingen.

Wie we zijn – het UMC Utrecht

Onderzoek, onderwijs en zorg zijn de drie pijlers van het UMC Utrecht. In ons voortdurende streven om de gezondheid van mensen te verbeteren, zijn zij onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Toonaangevend wetenschappelijk onderzoek en grensverleggende innovaties vormen de basis voor excellente zorg. Hoogwaardige opleidingen garanderen de instroom van nieuw talent dat nodig is om onze koppositie te behouden en versterken. Lees meer...

Nieuws en agenda

Het onderwijs en het onderzoek van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zijn nauw met elkaar verbonden.

U wordt daarom doorverwezen naar het nieuws en de agenda van het UMC Utrecht.

Faculteit Geneeskunde