Departement Rechtsgeleerdheid

De afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie verzorgt het onderwijs en onderzoek op het terrein van het staatsrecht, bestuursrecht en rechtstheorie.

Onderwijs

Het onderwijs is divers. Het omvat een groot aantal vakken binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid  en bovendien verzorgt de afdeling de master Staats- en bestuursrecht. Ook participeert de afdeling in een groot aantal postacademische cursussen van Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. 

Kwaliteit van onderwijs staat hoog in het vaandel. De interactie tussen onderwijs en onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. Dat geldt ook voor internationalisering.

Onderzoek

Het onderzoek is veelomvattend en grensverleggend. De afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie neemt deel aan verschillende onderzoeksprogramma’s. Dit zijn:

Ook participeert de afdeling in de interdisciplinaire onderzoeksscholen Ius Commune en Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM).

Naast dit reguliere, universitair gefinancierde onderzoek verricht de afdeling ook onderzoek in opdracht van o.a. NWO, KNAW en Hiil (tweede geldstroomonderzoek) en ten behoeve van externe opdrachtgevers (derde geldstroomonderzoek).

Departement Rechtsgeleerdheid