Departement Rechtsgeleerdheid

Het departement Rechtsgeleerdheid is langs inhoudelijke lijnen georganiseerd in een aantal afdelingen. Elke afdeling bestrijkt een specifiek onderdeel van de juridische discipline. Deze afdelingen voeren zowel onderwijs- als onderzoektaken binnen het departement uit. Daarnaast heeft Rechtsgeleerdheid een zestal (onderzoeks) instituten en -centra onder haar hoede. Bekijk de onderdelen van het departement.

Het departement heeft tal van samenwerkingsverbanden met vooraanstaande nationale en internationale organisaties en instellingen.

Bekijk de contactgegevens van het departement Rechtsgeleerdheid.

Verschillende diensten zorgen voor adequate ondersteuning van onderwijs en onderzoek van Rechtsgeleerdheid.

Het departement Rechtsgeleerdheid is onderdeel van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Bekijk het organogram (pdf) van de faculteit.

Departement Rechtsgeleerdheid