Departement Rechtsgeleerdheid

Het departement Rechtsgeleerdheid is langs inhoudelijke lijnen georganiseerd in een aantal afdelingen dat elk een specifiek onderdeel van de juridische discipline bestrijkt. Deze afdelingen voeren zowel onderwijs- als onderzoektaken binnen het departement uit. Daarnaast heeft Rechtsgeleerdheid heeft een zestal (onderzoeks) instituten en -centra onder haar hoede. Al deze onderdelen kunt u vinden op de pagina Onderdelen.

Het departement heeft tal van samenwerkingsverbanden met vooraanstaande nationale en internationale organisaties en instellingen.

Verschillende diensten zorgen voor adequate ondersteuning van onderwijs en onderzoek van Rechtsgeleerdheid.

Bestuur

Het bestuur van Rechtsgeleerdheid bestaat uit het hoofd van het departement, de zakelijk directeur, de onderzoeksdirecteur, de onderwijsdirecteur en een studentlid:

  • prof. mr. Ton Hol (voorzitter bestuur, hoofd departement);
  • drs. Mischa Peters (zakelijk directeur departement);
  • prof. mr. Rob Widdershoven (directeur onderzoek);
  • mr. Marian van Gestel (directeur onderwijs bachelor)
  • prof. mr. Frans Pennings (directeur onderwijs master)
  • Aart de Vries (studentlid)

Er is een organogram (pdf-bestand) van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en het departement Rechtsgeleerdheid.

Contactgegevens van het departement Rechtsgeleerdheid vindt u onder de knop Contact.

Departement Rechtsgeleerdheid