Departement Rechtsgeleerdheid

Het departement Rechtsgeleerdheid is langs inhoudelijke lijnen georganiseerd in een aantal afdelingen dat elk een specifiek onderdeel van de juridische discipline bestrijkt. Deze afdelingen voeren zowel onderwijs- als onderzoektaken binnen het departement uit. Daarnaast heeft Rechtsgeleerdheid heeft een zestal (onderzoeks) instituten en -centra onder haar hoede. Al deze onderdelen kunt u vinden op de pagina Onderdelen.

Het departement heeft tal van samenwerkingsverbanden met vooraanstaande nationale en internationale organisaties en instellingen.

Verschillende diensten zorgen voor adequate ondersteuning van onderwijs en onderzoek van Rechtsgeleerdheid.

Er is een organogram (pdf-bestand) van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en het departement Rechtsgeleerdheid.

Contactgegevens van het departement Rechtsgeleerdheid vindt u onder de knop Contact.

Departement Rechtsgeleerdheid